• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Anlama Becerileri
(Comprehension of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department )

Yazar : Behbood Mohammadzadeh   - Özge Razi - Mehmet Ali Yavuz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 373-380
    


Özet
Bu çalışma, Grice’in işbirlikçi kuramına göre (1989) Türk İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını incelemektedir. İletişimde söz edimi eylemleri ya doğrudan ya da dolaylı olabilir. Dolaylı söz edimi durumlarında muhatap konuşmacının ne ima ettiğini anlamalıdır, bu da konuşma sezdirimlerini kavrama anlamına gelir. Konuşma sezdirimleri konuşmacının söylediklerinin bir parçası olmayan bir koşuşma ifadesidir. Bir koşuşmada katlımcıların anlamların çıkarımı büyük ölçüde bağlamsal ipuçlarına bağlıdır. Dinleyici edebi (anlamsal) anlamı ile edebi olmayan (edimbilimsel) anlamı birbirinden ayırması gerekir. İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin başarılı iletişim için çok önemlidir. KKTC’de İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını incelemeye yönelik çok sayıda araştırma olmasına rağmen bu alanda daha fazla araşırmaya gerek duyulmaktadır. Bu çalışma, İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını araştırmak için tasarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türk İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramaları ortalama olarak düşük düzeydedir.

Anahtar Kelimeler
Edimbilim Yetkinlik, Sezdirimlerin kavranması, Türk İngliz Dili Öğretmen Adayları

Abstract
This study investigates the extent to which Turkish ELT student teachers comprehend conversational implicatures concerning Grice’s theory of co-operative principle (1989). The act of communication speech acts can be either direct or indirect. In the case of indirect speech acts, an addressee has to comprehend the addresser’s meaning, which means comprehending the implicature. Implicature is the meaning of the speaker’s utterance that is not part of what the speaker says. The inference of the meaning in an utterance by participants mostly depends on the contextual clues in a particular situation. The listener has to differentiate between the literal (semantic) meaning and non-literal (pragmatic) meaning. Developing ELT students’ pragmatic competence is significant for successful communication in the target language. Although there is much research into EFL pragmatic competence focusing on conversational implicatures, in the Northern Cypriot ELT context there is still a need to examine the issue. This study was designed to investigate the extent to which prospective teachers of English comprehend conversational implications.

Keywords
Pragmatic Competence, Comprehension of implicatures, Turkish ELT students

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr