• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Anlama Becerileri
(Comprehension of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department )

Yazar : Behbood Mohammadzadeh   - Özge Razi - Mehmet Ali Yavuz  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 373-380
    


Özet
Bu çalışma, Grice’in işbirlikçi kuramına göre (1989) Türk İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını incelemektedir. İletişimde söz edimi eylemleri ya doğrudan ya da dolaylı olabilir. Dolaylı söz edimi durumlarında muhatap konuşmacının ne ima ettiğini anlamalıdır, bu da konuşma sezdirimlerini kavrama anlamına gelir. Konuşma sezdirimleri konuşmacının söylediklerinin bir parçası olmayan bir koşuşma ifadesidir. Bir koşuşmada katlımcıların anlamların çıkarımı büyük ölçüde bağlamsal ipuçlarına bağlıdır. Dinleyici edebi (anlamsal) anlamı ile edebi olmayan (edimbilimsel) anlamı birbirinden ayırması gerekir. İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin başarılı iletişim için çok önemlidir. KKTC’de İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını incelemeye yönelik çok sayıda araştırma olmasına rağmen bu alanda daha fazla araşırmaya gerek duyulmaktadır. Bu çalışma, İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını araştırmak için tasarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türk İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramaları ortalama olarak düşük düzeydedir.

Anahtar Kelimeler
Edimbilim Yetkinlik, Sezdirimlerin kavranması, Türk İngliz Dili Öğretmen Adayları

Abstract
This study investigates the extent to which Turkish ELT student teachers comprehend conversational implicatures concerning Grice’s theory of co-operative principle (1989). The act of communication speech acts can be either direct or indirect. In the case of indirect speech acts, an addressee has to comprehend the addresser’s meaning, which means comprehending the implicature. Implicature is the meaning of the speaker’s utterance that is not part of what the speaker says. The inference of the meaning in an utterance by participants mostly depends on the contextual clues in a particular situation. The listener has to differentiate between the literal (semantic) meaning and non-literal (pragmatic) meaning. Developing ELT students’ pragmatic competence is significant for successful communication in the target language. Although there is much research into EFL pragmatic competence focusing on conversational implicatures, in the Northern Cypriot ELT context there is still a need to examine the issue. This study was designed to investigate the extent to which prospective teachers of English comprehend conversational implications.

Keywords
Pragmatic Competence, Comprehension of implicatures, Turkish ELT students

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook