• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Dil Öğreniminde Öğrenci Bağışıklığının Dinamik Gelişimi
(The Dynamic Development of Student Immunity in Language Learning Motivation )

Yazar : Semiha Gürsoy   - Şehnaz Şahinkarakaş  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 381-401
    


Özet
Hiver (2005) uyguladığı çalışmalardan bir tanesinde, eğitim alanına “öğretmen bağışıklığı” adında yeni bir kavram sunmuştur ve bu bağışıklığın öğretmenlik mesleğinde belirsizlikler ve potansiyel sorunlarla baş edebilme tecrübesiyle zamanla kazanıldığı ve bu mesleği devam ettirebilmek için elzem bir unsur olarak işlev gösterdiği yargısına varmıştır. Zamanla gelişip yerleşen bu bağışıklık sistemi biyolojik bağışıklık sistemi ve psikoloji alanındaki yerleşik temeller çıkış noktası olarak alınıp, Kaos Teorisinden “öz örgütleme” çerçevesine dayandırılarak açıklanmıştır. Bir çok yabancı dil öğrencisi de öğrenme motivasyon ve isteklerini etkileyebilecek sayısız negatif etkene rağmen dil öğrenmeye devam edebilmek için uğraşmaktadırlar. Bu öğrencilerin bir kısmı, bu engelleri kendi öz motivasyonları ve kendi kendini organize eden stratejiler aracılığıyla geçebilme yeteneğine sahipken, diğerleri bu tür problemlerle başa çıkma konusunda kendi öz ve kimliklerinden habersiz olduklarından kendilerini yetersiz bulmaktadırlar. Bu bağlamda, bu çalışma aynı bağışıklık sisteminin öğrenciler açısından da öğrenme sürecinde var olup olmadığı, varsa nasıl işlediği ve hangi faktörlerin öğrenme bağışıklığı oluşturma sürecinde etkili olduğu konusunu araştırmada merak uyandırmıştır. Ucu açık olan diğer bir soru da, bu kavramın öğrencilerin bilinçlerini arttırabilmelerinin ve motivasyonları üzerinde gerekli dönüştürücü değişimi yapabilmelerinin, bu yüzden de olumsuzluklara rağmen dil öğrenme yolculuğunu sürdürebilmek için daha üretken bir şekilde yeniden geliştirebilmelerinin mümkün olup olmadığıdır. Araştırma sonucunda öğrenci bağışıklığı öğrencinin okul hayatında karşılaştığı sorunlar veya rahatsızlıklar karşısında bir nevi öğrenmeye devam edebilmek için yeni özellikler edinmiştir. Ortaya çıkan bu yeni durum, devam eden akademik zorluklarla başa çıkabilmek ve bu durumu devam ettirebilmek için bir savunma sistemi olarak işlev görmeye başlamıştır. Yeni ortaya çıkan sonuç, devam eden akademik zorluklarla başa çıkabilmek ve bu durumu sürekli bir şekilde sürdürebilmek için bir savunma sistemi olarak işlev görmeye başladı.

Anahtar Kelimeler
karmaşıklık teorisi, öz-örgütleme, benlik algısı, öğrenci kişiliği, öğrenci bağışıklığı, motivasyon

Abstract
In a study, the distinguishing professor Hiver (2015) introduced a new concept to the education field called “teacher immunity”, proposing that it emerges through the broad experiences of coping with the uncertainties and potential problems of teaching occupation which functions as an indispensable armor to survive as a teacher. As a matter of fact, many foreign language (FL) learners are struggling to continue their learning journey despite the numerous damaging factors which can have an effect upon their desire to learn. Some of these students have the ability to cross over these hurdles via their own self-motivation and self-organizing strategies, while others find themselves inadequate to deal with such problems possibly because they are unaware of their sense of self and identity. The other area which is open to a question is that whether this concept can raise students’ consciousness and make the necessary transformative change on their motivation so that it redevelops more productively to carry on their language learning journey despite its adversity. To do this, a data-driven case study was designed to investigate whether there is the emergence of any stages which can be termed as “student immunity” (the coping strategies students acquire in time) through the lens of CT and to reveal those factors which constitute student immunity. The qualitative interview data suggested that an emergent outcome, student immunity, was developed in return for disturbances which were confronted by the subject student in her/his school-life experience. The new emergent outcome became visible to function as a defense system to be able to sustain on an ongoing basis to deal with relatively ongoing academic difficulty.

Keywords
complexity theory, self-organization, sense of self, student identity, student immunity, motivation

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr