• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Libya Öğrencilerinin Öğretmenlerin Etkili EFL Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Algıları
(Libyan Student Teachers’ Perceptions on the Attributes of the Effective EFL Teachers )

Yazar : Najma Salem    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 434-450
    


Özet
Bu araştırmada etkili dil öğretmenlerinin başarılı dil öğretimi ve öğrenme uygulamaları üzerindeki önemli etkisi üzerinedir. Bu çalışma, Lübnan üniversitelerinde aday öğretmen öğrencilerinin etkili dil öğretim algılarına dayanan niteliklerini ele almaktadır. Araştırmada hem nitel hem de nicel veri toplama araçlarını içeren çok yöntemli bir yaklaşım kullanılmıştır. Sonuçlara göre, Libyalı aday öğretmen öğrencilerinin şu maddelere önem verdikleri anlaşılmıştı: 1) gramer ve kelime bilgisi da dahil olmak üzere bilgi ve güvenilirliğe büyük önem verdiğini; 2) temel olarak öğrenci katılımını teşvik ederek ve öğrencinin özgüvenini artırarak eğitilmesi; 3) öğretmenin tarafsızlığı ile büyük ölçüde karakterize edilen dürüstlük; 4) öğrencilerin özellikle dikkat konusunda uyumlu olmarını; ve 5) her ders için önceden hazırlık yapılması ve öğretmenlerin ek materyal hazırlaması. Bulguların, öğretmen adaylarının ve dil öğretmenlerinin öğretmenlik uygulamalarını geliştirmeleri için önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
öğretmen adayları, algı, etkili dil öğretim özellikler, libya

Abstract
Given the undeniable influence of effective language teachers on successful language teaching and learning practices, this study was set out to address the attributes of effective language teachers based on Libyan university level student teachers’ perception. A multi-method approach including both qualitative and quantitative means of data collection was employed in the study. Results indicated that Libyan student teachers placed high importance on 1) Knowledge and credibility including possessing the knowledge of grammar and vocabulary; 2) Delivery principally by encouraging student participation and increasing students’ self-confidence; 3) Fairness as mainly characterized by teacher impartiality; 4) Rapport specifically through features that involved care and attention students; and 5) Organization and Preparation as manifested by prior preparation for every lesson and provision of supplemental material by teachers. The findings have important implications for student teachers and language teachers to improve the efficiency of their teaching practices.

Keywords
student teachers, perception, effective EFL teaching attributes, Libya

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr