• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Üç Farklı Tekrarlı Okuma Stratejisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Bir Öğrenci Üzerindeki Etkililiği
(Effectiveness of Three Different Repetitive Reading Strategies on a Student with Attention Deficit and Hyperactivity )

Yazar : Gül Kahveci    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 630-658
    


Özet
Günümüzde öğrencilerden, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek akademik yeterlik oranlarıyla performans göstermeleri beklenmektedir. Akıcı okuma, okuma yazma için temel bir beceridir; sonuç olarak, zayıf okuma becerisine sahip öğrenciler okul ortamında ve toplum içinde bir dizi olumsuz deneyim yaşama riski altıdadırlar. Araştırmanın bağımsız değişkeni üç farklı tekrarlı okuma stratejisidir. Bunlar tekrarlı okuma, öğretmenin ilk okumayı yaptığı tekrarlı okuma ve hece çalışması sonrası tekrarlı okumadır. Okuma akıcılığı ise araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada karşılaştırmalı tek denekli araştırma modellerinden uyarlanmış dönüşümlü uygulamalar kullanılmıştır. Katılımcı, sınıf tekrarı yapan ve okuma güçlüğü olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısı almış KKTC de ilkokul beşinci sınıfa devam eden bir erkek öğrencidir. Bu araştırmada tekrarlı okuma yöntemleri arasında, tekrarlı okuma, öğretmenin ilk okumayı yaptığı tekrarlı okuma ve hece çalışması sonrası tekrarlı okuma arasında en yüksek etkililiğe sahip okuma olarak hece çalışması sonrasındaki tekrarlı okuma yöntemi öne çıkmıştır. Katılımcının dakikada okuduğu doğru kelime sayısının başlama düzeyinde 20 den uygulama sürecinde 80’ nin üzerine çıktığı belirlenmiştir. Harfleri bilen bununla birlikte sınıf içinde harfleri birleştirerek hece, kelime ve cümle okuma çalışmalarının yetersiz olduğu durumlarda öğrencinin zorluk yaşadığı basamağa geri dönerek ek uygulamalar yapmasının akıcı okuma becerisinin kazanımında uygun stratejiler içinde yer aldığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tekrarlı okuma, okuma akıcılığı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Abstract
Today, students are expected to perform with higher academic competence than ever before. Reading fluency is a basic skill for reading and writing; As a result, students with poor reading skills are under the risk of experiencing a range of negative experiences in the school setting and in society. On the other hand, for the acquisition of reading fluency, the reading skill that is automated by means of the individual reading programs and the speed achieved when the application is performed can support the formation of a more qualified reading. Reading fluency is the dependent variable of this research. In this study, an adapted alternating treatments design modified from comparative single-subject research models were used. The participant is a male student who is in grade five in primary school in the TRNC who has had a grade deficit and has a reading difficulty associated with Attention Deficit and Hyperactivity disorder. In this study, among three methods; repetitive reading methods, repetitive reading, the first teacher's reading and reading after the syllable repetitive reading, last method has the highest efficiency. It was determined that the number of correct words that the participant reads per minute increased from 20 at the beginning to over 80 during the intervention process. After knowing all the letters in the case of inadequate blending activities in the syllable, vocabulary and sentence reading forms it can be an appropriate strategy to return to the stage of blending in syllable form and perform related activities.

Keywords
Repetitive reading, reading fluency, attention deficit hyperactivity disorder

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr