• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


HAN YONĞ UN (???)’UN ŞİİRL ERİNDE “SEVGİLİ-YÂR(NİM-?)”KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERL ENDİRME
(AN EVALU ATION OF THE "LOVE-LOVER (?)" CONCEPT IN HAN YONG UN ’S POEMS )

Yazar : Hatice Köroğlu Türközü    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 92
Sayfa : 155-166
4511    1142


Özet
Han Yonğ Un 1879–1944 yılları arasında yaşamış, Japon Emperyalizmi Dönem şairi, Budist keşiş ve milliyetçi bir aktivisttir. Şairin şiirlerine genel olarak baktığımızda dönemin şairlerinden farklı olarak bir konu karşımıza çıkar. Han Yonğ Un keşiş olmasının verdiği bilgi donanımı ile Budizm felsefesine göre kendisinin Nirvana’ya ulaşması için önce toplumun hür olması gerekmektedir. Han da içinde bulunduğu toplum özgürlüğe kavuştuktan sonra kendisi aydınlanacaktır. Dolayısıyla farklı bakış açısıyla bakıldığında o’nun şiirlerinin ana teması Budizm ve Özgürlüktür. Şiirlerinde yer verdiği sevgili-yâr(?) kavramı dönem şairlerininkinden farklılık göstermektedir. Örneğin aynı dönem şairlerinden olan Gim So Vol(1902-1934) ‘de sevgili- yâr( ?) temalı şiirler yazmıştır. Ancak Gim ‘in şiirlerinde ayrıldığı sevgili bir türlü gelmezken Han ‘nın ayrıldığı sevgilisi elbet bir gün ona dönecektir. Han’ın tüm şiirlerinde maneviyat ve umut hâkimdir. Şiirleri basit bir şekilde okunduğunda, önemli bir şeyin kayboluşunu ve ona yeniden kavuşmanın çaresiz umudunun çektirdiği acı görülebilir. Eğer, şiirlerini daha derin çağrıştırmalarla okursak, ulusun halini derinden anlamayı, derin dini deneyimi ve net bir sanatsal duyguyu kaynaştırarak, onların üstün bir seviyeye ulaştığını algılayabiliriz. İşte bu yüzden onun şiirleri, gençler tarafından aşk şarkıları olarak, dindarlar tarafından selamet öğütleri olarak ve ulusalcılar tarafından ulusal bağımsızlığın ateşli emeline kavuşturan bir parola olarak okunabilir.Bu çalışmada Han ‘ın birkaç şiiri üzerinden imge olarak kullandığı “sevgili- yâr(?)” kavramını incelemeye çalıştık

Anahtar Kelimeler
Han Yonğ Un; sevgili- yâr(?); keşiş; bağımsızlık; Budizm

Abstract
Han Yon-un, who lived between 1879 and 1944, was a Japanese imperialism period poet, a Buddhist monk and a nationalist activist. When we look at the poet's poems in general, it is different from the poets of the period. According to the philosophy of Buddhism, with the information provided by Han Yong as a monk, the society must first be freed before it can reach Nirvana. Han, himself, will be enlightened after the society in which he lives in has gotten liberty. So, from a different point of view, the main theme of his poems is Buddhism and Freedom. The concept of “lover (nim-?)” in his poems differs from that of the period’s poets. For example, Gim So Vol (1902-1934), one of the poets of the same period, also, wrote poems based on the concept of the lover. However, while the love that Han has left will surely return to him someday, Gim's dear never returns in his poems. In all Han's poems, spirituality and hope are dominant. When his poems are read in a simple way, it is possible to see the disappearance of something important and the suffering of the desperate hope of regaining it. If we read through the poems more deeply, we can perceive that they reach a superior level, by deeply understanding the state of the nation, by combining deep religious experience and a clear artistic feeling. This is why his poems can be seen as love songs by young people, greetings by religious people, and can be read by nationalists as a password that translates fervent emotions into national independence. In this study, we tried to examine the concept of "lover" which Han used as an image through several poems.

Keywords
Han Yong –un; lover; poet; monk; independence; Buddhism

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr