• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


60 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Gökhan Tunç  
Tahsin Yücel'in Bıyık Söylencesi Adlı Kitabında Bıyıkla Söylenen Ss, 139-146
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mümtaz Sarıçiçek  
Yarname'nin Ontolojik Tahlili Ss, 147-154
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Doğramacıoğlu  
Avrupa Birliği Ekseninde Dış Göçün Türk Edebiyatına Yansıması Ss, 155-166
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Naile Ağababa  
Azerbaycan-Türk Müziğinden Kesitler Ss, 167-173
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysun Çobanoğlu  
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez( Aziz Nesin'in Yaşam Öyküsünde Halkbilimsel Veriler) Ss, 175-196
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çulpan Zaripova Çetin  
Abdullah Tukay'a Adanan Bir Mektup Ss, 197-234
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdal Taşbaş  
Tanin Gazetesi Ve Hüseyin Cahit'in Görüşleri Doğrultusunda İttihat Ve Terakki Politikaları(1908-1914) Ss, 205-224
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Görümlü  
Forster'in Kadınları: Howards End, A Room With a View ve Where Angels Fear to Tread Ss, 225-234
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayla Kaşoğlu  
Hiciv Yazarı Saltıkov- Sçedrin'in Masalları Ss, 235-242
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rana Can - Refiye Okuşluk Şenesen - Selim Kadıoğlu - İlter Uzel  
Hatay Altınözü Sarılar Mahallesi Geleneksel Tıp Uygulamaları Ss, 243-253
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
M.Ziya Gökalp'in Medeniyet ve Kültür Anlayışı Ss, 13-24
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Güneşe Yüzünü Dönenler Ss, 256-260
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Cumhuriyet Dönemi Aşık Şiirinin Genel Görünümü Ss, 261-268
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Felix J. Oınas  
Halk Destanı Ss, 259-286
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Pala Güzel  
Zaman ve Anlatı Ekseninde Bellek Ve Mübadele Ss, 25-44
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Şimşek  
Kolektif Kimliğimizin Tezahürü Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Ss, 45-56
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Erdem  
Türkiye'nin Batılılaşma / Modernleşmesi Üzerine Ss, 57-58
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Anlam Çerçevesi Açısından Olvido Ss, 69-80
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ş.Alpaslan Yasa  
Mehmed Akif'in Fransızcadan Tercümeleri Ss, 81-110
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeyma Ersoy  
Kimlik, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kavramları ve Müziğe Yansımaları Ss, 111-124
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Özçelebi  
Edebiyatımızda Hümanist Eleştiri Anlayışının Temelleri Ss, 125-138
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr