• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


60 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mustafa Oral -  
M.Ziya Gökalp'in Medeniyet Ve Kültür Anlayışı Ss, 13-24
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Pala Güzel -  
Zaman Ve Anlatı Ekseninde Bellek Ve Mübadele Ss, 25-44
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Şimşek -  
Kolektif Kimliğimizin Tezahürü Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Ss, 45-56
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Erdem -  
Türkiye'nin Batılılaşma / Modernleşmesi Üzerine Ss, 57-58
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLİN ARSEVEN -  
Anlam Çerçevesi Açısından Olvido Ss, 69-80
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ş.Alpaslan Yasa -  
Mehmed Akif'in Fransızcadan Tercümeleri Ss, 81-110
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Ersoy -  
Kimlik, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kavramları Ve Müziğe Yansımaları Ss, 111-124
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Özçelebi -  
Edebiyatımızda Hümanist Eleştiri Anlayışının Temelleri Ss, 125-138
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Tunç -  
Tahsin Yücel'in Bıyık Söylencesi Adlı Kitabında Bıyıkla Söylenen Ss, 139-146
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümtaz Sarıçiçek -  
Yarname'nin Ontolojik Tahlili Ss, 147-154
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Doğramacıoğlu -  
Avrupa Birliği Ekseninde Dış Göçün Türk Edebiyatına Yansıması Ss, 155-166
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile Ağababa -  
Azerbaycan-Türk Müziğinden Kesitler Ss, 167-173
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Çobanoğlu -  
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez( Aziz Nesin'in Yaşam Öyküsünde Halkbilimsel Veriler) Ss, 175-196
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan Zaripova Çetin -  
Abdullah Tukay'a Adanan Bir Mektup Ss, 197-234
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Taşbaş -  
Tanin Gazetesi Ve Hüseyin Cahit'in Görüşleri Doğrultusunda İttihat Ve Terakki Politikaları(1908-1914) Ss, 205-224
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Görümlü -  
Forster'in Kadınları: Howards End, A Room With a View ve Where Angels Fear to Tread Ss, 225-234
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla Kaşoğlu -  
Hiciv Yazarı Saltıkov- Sçedrin'in Masalları Ss, 235-242
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana Can Refiye Okuşluk Şenesen, Selim Kadıoğlu, İlter Uzel  
Hatay Altınözü Sarılar Mahallesi Geleneksel Tıp Uygulamaları Ss, 243-253
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut -  
Güneşe Yüzünü Dönenler Ss, 256-260
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan -  
Cumhuriyet Dönemi Aşık Şiirinin Genel Görünümü Ss, 261-268
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Felix J. Oınas -  
Halk Destanı Ss, 259-286
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr