Sayı

60


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2009
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Gökhan Tunç  
Tahsin Yücel'in Bıyık Söylencesi Adlı Kitabında Bıyıkla Söylenen Ss, 139-146
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mümtaz Sarıçiçek  
Yarname'nin Ontolojik Tahlili Ss, 147-154
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Doğramacıoğlu  
Avrupa Birliği Ekseninde Dış Göçün Türk Edebiyatına Yansıması Ss, 155-166
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Naile Ağababa  
Azerbaycan-Türk Müziğinden Kesitler Ss, 167-173
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysun Çobanoğlu  
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez( Aziz Nesin'in Yaşam Öyküsünde Halkbilimsel Veriler) Ss, 175-196
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çulpan Zaripova Çetin  
Abdullah Tukay'a Adanan Bir Mektup Ss, 197-234
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdal Taşbaş  
Tanin Gazetesi Ve Hüseyin Cahit'in Görüşleri Doğrultusunda İttihat Ve Terakki Politikaları(1908-1914) Ss, 205-224
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Görümlü  
Forster'in Kadınları: Howards End, A Room With a View ve Where Angels Fear to Tread Ss, 225-234
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayla Kaşoğlu  
Hiciv Yazarı Saltıkov- Sçedrin'in Masalları Ss, 235-242
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rana Can - Refiye Okuşluk Şenesen - Selim Kadıoğlu - İlter Uzel  
Hatay Altınözü Sarılar Mahallesi Geleneksel Tıp Uygulamaları Ss, 243-253
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
M.Ziya Gökalp'in Medeniyet ve Kültür Anlayışı Ss, 13-24
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Güneşe Yüzünü Dönenler Ss, 256-260
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Cumhuriyet Dönemi Aşık Şiirinin Genel Görünümü Ss, 261-268
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Felix J. Oınas  
Halk Destanı Ss, 259-286
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Pala Güzel  
Zaman ve Anlatı Ekseninde Bellek Ve Mübadele Ss, 25-44
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Şimşek  
Kolektif Kimliğimizin Tezahürü Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Ss, 45-56
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Erdem  
Türkiye'nin Batılılaşma / Modernleşmesi Üzerine Ss, 57-58
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Anlam Çerçevesi Açısından Olvido Ss, 69-80
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ş.Alpaslan Yasa  
Mehmed Akif'in Fransızcadan Tercümeleri Ss, 81-110
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeyma Ersoy  
Kimlik, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kavramları ve Müziğe Yansımaları Ss, 111-124
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Özçelebi  
Edebiyatımızda Hümanist Eleştiri Anlayışının Temelleri Ss, 125-138
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |