• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid ID koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle  birlikte

  ORCID ID kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Kadın Çalışmaları Özel Sayısı


folklor/edebiyat dergisi

Mayıs 2021 Kadın Çalışmaları Özel Sayısı Bilgileri ve Makale Kabul Koşulları

Üniversitemizin 1994’ten beri yayımlanan folklor/edebiyat dergisinin Mayıs -  2021 sayısını “Kadın Çalışmaları” özel sayısı olarak yayınlamayı planlamaktayız.  Dergi yönetimi ve Üniversitemiz Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin işbirliğiyle hazırlanacak özel sayıda; halkbilimi, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji,  tarih, vb. bilim dalları başta olmak üzere diğer bilim dallarında kadın çalışmaları perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalarına yer verilecektir. Özel sayı ile toplumsal cinsiyet konusuna ilişkin güncel konuların tartışılması; feminist sanatsal yaratıcığı, direnişi, eleştirel sanatsal üretimi ve heteropatriyarkaya karşı duruşu ele alan bilimsel araştırma sonuçları doğrultusunda feminist üreticilik ve yaratıcılığa yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.

40 bin karakterle sınırlı olacak ve folklor/edebiyatın genel yayın kural ve ilkelerine göre düzenlenecek makaleler,  alanlarında uzman iki hakemin (double blind review) onayına sunulacaktır.  Yayımı onaylanmış Türkçe makalelerden 750-1000 sözcükten oluşan İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) istenecektir. %20 benzerlik oranı raporu koşuluyla özel sayıda yer alacak Türkçe veya İngilizce yazılmış makaleler, DOI kayıtlı olarak başta Dergipark, Scopus, DOAJ  olmak üzere saygın dizinlerde yer alacaktır.

Özel Sayı Konuk  Editörler Kurulu

Prof. Dr. Hande Birkan-Gedik [birkalan-gedik@em.uni-frankfrut.de]

(Johann Wolfgang Goethe Universität Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie Frankfurt/ Goethe Üniversitesi, Kültür Antropoloji ve Avrupa Etnolojisi Enstitüsü)

Yrd. Doç. Evren Savcı [evren.savci@yale.com]

Yale University Women’s, Gender, & Sexuality Studies/Yale Üniversitesi Kadın,  Cinsiyet ve  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç  [maylanc@ciu.edu.tr]

(Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkez Müdürü/ Director of the Center for Women and Gender Studies Cyprus International University )

İletişim adresi:

folkloredebiyat@ciu.edu.tr

maylanc@ciu.edu.tr

0392-6711111-2600/2604

Son makale gönderim tarihi:

01 Mart 2021Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe