Deprem Özel Sayısı


BİLİM İNSANLARINA DEPREM ÖZEL SAYISI DUYURUMUZ…

Depremlerin yarattığı felâketler, yıkım ve yitikler farklı bilim dalları tarafından irdelenmiştir.  Bilim insanları dünyada yayımlanmış pek çok çalışmaya her yeni gün farklı çalışmalarla katkıda bulunmaktadırlar.

Depremin yol açtığı ulusal ve uluslararası göç, yurtsuzlaşma, ekonomik, sosyal ve kültürel yoksullaşma ilk ortaya çıkan etkilerdir.  Bundan başka daha birçok sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerin antropoloji, halkbilim, psikoloji, tarih ve edebiyat disiplinlerinin bakış açısıyla ele alınacağı bir özel sayı ile biz de bu ulusal ve evrensel felâketlerin yarattığı olguları bilim dünyasına olarak sunmayı planladık.  

Ulusötesi ve disiplinler arası bir kapsamda olacak bu özel sayımızda, “afet olarak deprem”in sosyal bilimlerle bağlantısını en geniş anlamıyla ele alıyoruz. Antropoloji, folklor, toplumsal cinsiyet çalışmaları, edebiyat ve sosyolojinin kesişim noktalarında en yeni ampirik ve tarihsel araştırmaları getirmeyi hedefliyoruz. Güçlü depremlere karşı insan davranışı tepkilerini ele alırken, afet araştırması alanındaki güncel konuları tartışmayı ve yaymayı umuyoruz. Depremlerin sosyal dünyası ve bunun politikalar ve politika oluşturma üzerindeki etkisi hakkındaki bilgimizi kullanarak, sadece akademi için değil, politika yapıcılar için de bir itici güç yaratmayı umuyoruz. Önerilen bazı başlıklar ve alt bölümler aşağıdaki gibidir:

Bölüm I: Folklor

• Depremler hakkında yerli/yerel bilgi.

• efsanevi, efsanevi ve apokaliptik anlatılar ve günah keçisi arama.

• Depremler ve insan ötesi dünyalar

• İçinden geçenlerin ortak hafızasını aktardıkları için sadece şiirsellik ve sembolizmle dolu olmayan geçmiş felaketlerle ilgili hikayeler.

Bölüm II: Antropoloji-Sosyoloji

• Toplum temelli deprem riskinin azaltılması modelleri; Afetlerin etnografyası

• Depremler ve kadınlar; deprem bölgelerinde etnik ve dinler arası ilişkiler.

• Devlet – Toplum – Sivil Katılım – kentleşme ve politika oluşturma; politika reformu, program tasarımı ve afet müdahale yönetimi.

• Sosyal ağlar ve ilişkiler; travma sonrası topluluk oluşturma.

Bölüm III: Edebiyat ve Tarih

• Hayatta kalma, dayanıklılık ve hatırlama

• Edebi ve tarihi kaynaklarda deprem tasvirleri

• Toplumun yeniden inşası için geçmiş depremlerden öğrenilecek dersler.

• Medyada depremlerin farklı yönlerinin temsili.

40.000 karakterle sınırlı  yazılar, folklor/edebiyat yayın kural ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Tüm makaleler çift kör incelemeden geçecek; süreç konuk editörler ve dergi editörlüğüyle ortak sürdürülecektir. Sayıda makale dili İngilizce'dir. (Genel ilke ve kurallar için bakınız: https://www.folkloredebiyat.org)

Deprem Özel sayısıyla ilgili süreç takvimi:

Makale son teslim tarihi: 30 Haziran 2024. 

Özel sayı yayım tarihi: Aralık 2024. 

Makale yükleme linki:  Folklor-Edebiyat (folkloredebiyat.org)

Konuk Editörler:

Dr. Erdoğan Gedik gedik@email.de

Prof. Dr Hande Birkan-Gedik: birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de

Değerli bilim insanlarını özel sayımıza davet eder, saygılarımızı sunarız.

Doç.Dr. Mihrican Aylanç 

Editör