• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Künye


folklor/edebiyat

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Halkbilimi - Edebiyat ve Antropoloji  dergisi

Uluslararası hakemli dergi yılda dört sayı çıkar 

(Şubat – Mayıs – Ağustos – Kasım) 

İlk sayısı 1994 yılında çıkan folklor/edebiyat dergisi Metin Turan tarafından kuruldu ve Ankara'da yayımlanmaya başlandı.

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan dergi,  Üniversitenin akademik yayını olarak yılda dört sayı basılı ve elektronik  yayımlanmakta ve bilim çevrelerine ulaştırılmaktadır.

Sahibi (Yayıncı): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına:

REKTÖR:

Prof.Dr. Halil Nadiri

(hnadiri@ciu.edu.tr- ORCID ID:0000-0003-2053-6534)

 

Genel Yayın Yönetmeni / Editor:

Prof. Dr. Metin Karadağ

(UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı-mkaradag@ciu.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-7732-2599) )

Yardımcı Editör:

Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç (UKÜ, FEF- maylanc@ciu.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-0524-8131)

Alan Editörleri/ Field Editors:

Halkbilimi/Folklore  

Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (Frankfurt Üniversitesi -  birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)

Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi - ozturkmen@boun.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-2555-2501)

Edebiyat/Literature

Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (ggonca@hacettepe.edu.tr- ORCID ID: 0000-0001-9421-9107)

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  (Maltepe Üniversitesi -r_korkmaz@hotmail.com - ORCID ID: 0000-0001-6627-3042)

Antropoloji/Anthropology

Prof. Dr.  Akile Gürsoy ( Beykent Üniversitesi - gursoyakile@gmail.com)

Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi DTCF - serpilayguncengiz@gmail.com- ORCID ID: 0000-0001-7448-4317)

Dil-Dilbilim/Linguistics

Prof.Dr. Aysu Erden - (Maltepe Üniversitesi- aysuerden777@gmail.com)

Prof. Dr.  V. Doğan Günay (Dokuz Eylül Üniversitesi- Buca Eğitim Fakültesi. dogan.gunay@deu.edu.tr.)

Yusuf Çotuksöken (yusuf.cotuksoken@hotmail.com)

Yayın - Medya Editörleri

Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com);  Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi - meryem.bulut@gmail.com); Süheyla Sarıtaş (Balıkesir Üniversitesi - suheylesaritas@gmail.com)

Teknik Editör/Technical Editor:

Metin Turan (m.turan@ciu.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-4849-7680.  UKÜ - Türkiye Temsilcisi) 

Ön Denetim Kurulu:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları:

Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam (ggumusatam@ciu.edu.tr), Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç (maylanc@ciu.eu.tr) , Dr. Gülden Sarı(gsari@ciu.edu.tr)

Yabancı Dil Editörleri:

Yrd.Doç.Dr. Linda Fraim (UKÜ- lfraim@ciu.edu.tr)

Yrd.Doç.Dr. Manolya Çalışır (UKÜ- mcalisir@ciu.edu.tr)

Öğr.Gör. Sonay Acar (ezelsonay@gmail.com)

İlkyaz Ariz Yöndem (ilkyaz.yondem@hbv.edu.tr)

İngilizce Servisi - English service 

UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/ CIU School of Foreign Language

Sekreterya

Şenay Aşandır (UKÜ FEF Sekreteri- saziz@ciu.edu.tr)

Tuğçe Elif Aktaş (UKÜ TDE asistanı)

Türkiye İletişim Adresi:

Ankara Ofis: Bayındır Sok. 30/E Kızılay- Ankara

KKTC:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Lefkoşa

Elektronik iletişim:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe

https://www.folkloredebiyat.org

 Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook