• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Künye


folklor/edebiyat

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Halkbilim - Antropoloji -  Dil / Dilbilim ve Edebiyat dergisi

Uluslararası hakemli dergi yılda dört sayı çıkar 

(Şubat – Mayıs – Ağustos – Kasım) 

İlk sayısı 1994 yılında çıkan folklor/edebiyat dergisi Metin Turan tarafından kuruldu ve Ankara'da yayımlanmaya başlandı.

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan dergi,  Üniversitenin akademik yayını olarak yılda dört sayı basılı ve elektronik  yayımlanmakta ve bilim çevrelerine ulaştırılmaktadır.

Sahibi (Yayıncı): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına:

Prof.Dr. Halil Nadiri

REKTÖR

Genel Yayın Yönetmeni/Editor:

Prof.Dr. Metin KARADAĞ

(UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı-mkaradag@ciu.edu.tr))

Yardımcı Editör:

Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç (UKÜ, FEF- maylanc@ciu.edu.tr)

Alan Editörleri/ Field Editors:

Halkbilimi/Folklore  

Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (Frankfurt Üniversitesi -  birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)

Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi - ozturkmen@boun.edu.tr)

Edebiyat/Literature

Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (ggonca@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  (Maltepe Üniversitesi -r_korkmaz@hotmail.com)

Antropoloji/Anthropology

Prof. Dr.  Akile Gürsoy ( Beykent Üniversitesi - gursoyakile@gmail.com)

Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi DTCF - serpilayguncengiz@gmail.com)

Dil-Dilbilim/Linguistics

Prof.Dr. Aysu Erden - (Maltepe Üniversitesi- aysuerden777@gmail.com)

Prof. Dr.  V. Doğan Günay (Dokuz EylülÜniversitesi- Buca Eğitim Fakültesi. dogan.gunay@deu.edu.tr.)

Yusuf Çotuksöken (yusuf.cotuksoken@hotmail.com)

Yayın - Medya Editörleri

Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com);  Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi - meryem.bulut@gmail.com); Süheyla Sarıtaş (Balıkesir Üniversitesi - suheylesaritas@gmail.com)

Teknik Editör/Technical Editor:

Metin Turan (m.turan@ciu.edu.tr. UKÜ - Türkiye Temsilcisi) 

Ön Denetim Kurulu:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları:

Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam, Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç, Dr. Gülden Sarı

Yabancı Dil Editörleri:

Yrd.Doç.Dr. Manolya Çalışır (mcalisir@ciu.edu.tr)

Öğr.Gör. Sonay Acar ezelsonay@gmail.com)

İlkyaz Ariz Yöndem (ilkyaz.yondem@hbv.edu.tr)

İngilizce Servisi - English service 

UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/ CIU School of Foreign Language

Sekreterya

Şenay Aşandır (UKÜ FEF Sekreteri- saziz@ciu.edu.tr)

Tuğçe Elif Aktaş (UKÜ TDE asistanı)

Fatih Yurdalan (UKÜ Psikoloji asistanı)

Türkiye İletişim Adresi:

Ankara Ofis: Bayındır Sok. 30/E Kızılay- Ankara

KKTC:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Lefkoşa

Elektronik iletişim:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe

https://www.folkloredebiyat.org

 Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)