Bu çalışmada İspanyol yazar M. Cervantes’in ünlü eseri Don Quijote edebiyat sosyolojisi bağlamında ele alınmış, eserin analiz sürecinde ise nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik analizinden yararlanılmıştır. Don Quijote günümüzde genelde edebi açıdan mizah içeren yönüyle okurların ilgisini çekse de modern romanın ilk örneği olması ve o dönemde toplumsal alandaki hadiseler ve çatışmalarla ilgili modern bir anlatı olması açısından oldukça önemli ve öncü bir eserdir. Öncelikle Don Quijote’nin edebi bir eser olarak önemi üzerinden durulmuş, akabinde modern romanın ilk örneği olması bağlamında Cervantes’in eserinde modern okur ve bireyi hangi özellikleri ile ön plana çıkardığı çalışmanın ana odağını oluşturmuştur. Cervantes bu eserde klasik anlatıları eleştirmiş ve klasik anlatılardaki gibi yazar tarafından sınırlandırılmış ve edilgen görülen bir okur yerine, yorumlama özgürlüğü öne çıkarılan aktif bir okur vurgusu yapmıştır. Eserde ayrıca feodal dönemin yaşam alışkanlıkları ve hayalleri peşinde koşmanın yersizliği üzerinden, yaşadığı dönemdeki hadiseleri doğru şekilde idrak etmesi gereken modern bir birey vurgusu yapılmaktadır.