Anahtar Kelimeler
Kıbrıs Türkleri, Divanu Lûgati’t-Türk, Kıbrıs Ağızları, Atasözleri, Dil İlişkileri.