Anahtar Kelimeler
Türk Dünyası folkloru, Nasreddin Hoca, karşılaştırma yöntemi, çeşitlemeler