Anahtar Kelimeler
Sibirya, Kültürel Feminizm, Anaerkil, Babaerkil, Kadın, Şeytan.