Anahtar Kelimeler
Kütahya, Altıntaş, kırsal yerleşme, halk mimarisi, köy odası