Anahtar Kelimeler
Wilhelm Dilthey, Cemil Meriç, Şiir, Şiir Üzerine Düşünceler, Karşılaştırma.