Anahtar Kelimeler
halk hikâyesi, göstergebilim, D. Bertrand, Şenlik, Salman Bey ile Turnatel Hanım