Bu çalışma, engelli çocukların toplumsal katılımına dikkat çekmek için, engelleri aşmaya gönüllü çocuklarla gerçekleştirilen bir dijital hikâye anlatımı atölye projesine odaklanarak dijital hikâye anlatımı ve çocuk katılımı konusunu tartışmaktadır. Gerçekleştirilen dijital hikâye anlatımı atölyesinde dört çocuk, okullarında düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ankara’da bir çocuk rehabilitasyon hastanesine gerçekleştirdikleri oyun ziyaretine dair deneyimlerini aktarmışlardır. Bu atölye sonunda ortaya çıkan dijital hikâyeler, aynı zamanda atölye katılımcısı olan çocuklardan birinin Primary Years Project’in (PYP) kapsamında bir çıktı olarak sunumuna dahil edilmiş ve okulda bulunan tüm dördüncü sınıfların katıldığı toplu gösterimlerde de paylaşılmıştır. Çalışma boyunca hem okul dışı bir etkinlik olarak örgütlenmiş olan bu dijital hikâye anlatımı atölyesine odaklanırken hem de çocukların engelli yaşıtları ile zaman geçirmeye dair deneyim aktarımları irdelenmeye çalışılmıştır. Çocuklarla gerçekleştirilen bu atölye toplumsal içermenin, özellikle kaynaklara erişimi olabilen bireylerde toplumsal eşitsizliklere dair farkındalık yaratılarak sağlanabileceği önermesini, dijital teknolojilerin ortaya çıkarabileceği erişim olanaklarını ve toplumsal dışlama mekanizmalarını akılda tutarak sorgulamak için bir olanak sunmaktadır.