Tarihsel süreç içerisinde toplumların ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturdukları pek çok kültür unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar sözsüz, sözlü ya da yazılı olarak uygulanmakta ve aktarılmaktadır. Sözsüz kültür unsurları, bir kültür ortamı yaratmakta ve günümüz modern topluluklarında da çeşitli işlevlerde ve ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Temel olarak iletişim işlevinde kullanılan bu unsurlar, bulundukları kültüre özgü bir aktarımla nesiller boyu taşınırken, evrensel bir niteliği de bünyesinde barındırmaktadır. Böylelikle sözsüz iletişim; hem sözlü kültür ortamındaki gibi özgün bir nitelik; hem de bu kültür ortamından farklı olarak ortak bir dil niteliği taşımaktadır. Toplum içerisinde pek çok farklı alanda olduğu gibi restoran, kafe, çay ya da kahve evleri gibi yeme-içme alanlarında sözsüz kültür unsurları kullanılmaktadır. Aynı ortamda bulunan kişilerin ya da müşteriler ve çalışanların söz veya yazı olmadan, diğer kültür alanlarında olduğu gibi, sözsüz bir iletişimin kurulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada; sözsüz kültürün ne olduğu ve restoranlarda kullanılan sözsüz kültür unsurlarının neler oldukları ve ne anlama geldiklerinin açıklanması hedeflenmiştir.