Anahtar Kelimeler
Fakir Baykurt, Mustafa Güzelgöz, Eşekli Kütüphaneci, biyografi, kurgu