Anahtar Kelimeler
Ali Şir Nevâyî, Seyyid Hasan-ı Erdeşîr, Hâlât-ı Seyyid Hasan Big, Abdurrahman Câmî, tezkire, ölüm