Bu çalışma Sedat Veyis Örnek’in Geleneksel Kültürümüzde Çocuk adlı kitabı ile ilgilidir. Kitap genel hatlarıyla kısaca tanıtılmaktadır. Çocukla ilgili geleneklerde bize son derece kapsamlı ve zengin ayrıntıları içeren bir inceleme sunan bu kitap, birçok önemli bilgiyi barındırmaktadır. Örnek, kendi yorumlarını kitabının sadece giriş kısmında belirterek son derece kısıtlı tutmuştur. Çünkü yorum ve yaklaşımların zamanla değişeceğine inanmaktadır ve ilgi duyanların yararlanma ve değerlendirmelerine açık, elden geldiğince dizgeli bir gereç sunmayı amaçlamıştır. Elimizdeki kitap, Sedat Veyis Örnek’in geleneksel uygulamaları tarafsız bir tasvirinden oluşmaktadır. Bul- guları modern tıp ve dinsel/büyüsel olarak ikiye ayırmıştır. Örnek’in dinsel/büyüsel ve çağdaş tıp uygulamaları ayrımını, Evans-Pritchart ve Levy-Bruhl, Rivers’ın araştırmalarında da görürüz. Ör- nek çalışmalarında gelenekler ve görenekler zincirinin halkalarını tek tek belirleyerek yerellikten ulusallığa ve evrenselliğe ulaşmayı amaçlamaktadır. Evrenselliğe ulaşırken dönemin gerektirdiği yurttaşlık bilinci ile hareket etmektedir.