Anahtar Kelimeler
Çeviri Kuramı, Ben, Öteki, Anlam, Üslûp.