Bu araştırmada, oda müziği alanında yapılan lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora) tez araştırmaları ortaya konmuştur. Araştırma, 11 üniversitenin konservatuvar, eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültelerinin sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri, güzel sanatlar enstitülerinde, 1987-2012 yılları arasında yapılmış 42 Yüksek Lisans, 16 Sanatta yeterlik ve 1 doktora tezini kapsamaktadır. 59 lisansüstü tez taranarak konularına göre sınıflandırılmıştır. Oda müziği alanında yapılmış lisansüstü tezlere ilişkin veri toplarken yök tez arama merkezi internet aracılığıyla, basit tarama ile tez adı, dizin terimleri ve özet taraması yapılmıştır. Anahtar kelime olarak “oda müziği, çalgı adları, sonat, besteci adları, düet, trio, quartet, arya, lied ” seçilmiştir. Elde edilen 59 tez , “Çalgıların oda müziği içindeki kullanımı- rolü”, “Çağdaş Türk Bestecileri Oda müziği eserleri ile ilgili yapılmış araştırmalar”, “Oda müziği eserlerinin yapısal analizi / incelenmesi”, “Piyano eşlikli solo çalgılar-ses ve sonat formundaki oda müziği eserlerinin analiz / incelenmesi” konularına göre 3 ana 1 yan başlık altında sınıflandırılmıştır. Tezin yazarı (soyadı-adı), tezin adı, tezin türü, tezin yapıldığı üniversite enstitü olarak sıralanmış, tezler “tezin türü, yılı, üniversitesi ve enstitüsüne göre tablolar halinde verilmiştir. Araştırmada 1987-2012 yılları arasında oda müziği alanında yapılmış lisansüstü tezlerin daha çok (%88) sosyal bilimler enstitülerinde yapıldığı, oda müziği konulu tezlerin en çok (%50) Mimar Sinan üniversitesinde yapıldığı, oda müziği ile ilgili araştırmaların daha çok ( %71) yüksek lisans tezi konusu olduğu,yapılan araştırmalar içinde “piyano eşlikli solo çalgılar-ses ve sonat formundaki (ikili) oda müziği eserlerinin analiz/ incelenmesi” başlığında en çok araştırma yapıldığı ( %67) sonuçlarına ulaşılmıştır.