Bu çalışma, karşılaştırmalı mitolojide “Gılgamış Destanı”nın ve “Titanların Savaşı Filmi”nin “kahramanın yolculuğu” açısından incelenmesini içermektedir. Gılgamış Destanı MÖ 2100’lerden kalma, bilinen ilk yazılı epik şiir olarak kabul görür. Gılgamış ve en yakın dostu Enkidu’nun başlarından geçen maceraları anlatır. Gılgamış; Mezopotamya’da yaşayıp hüküm sürdüğüne inanılan Uruk kralıdır. Uruk ise bir Sümer şehridir. Gılgamış zalim bir kralken, zamanla bir kahramana dönüşür. Endiku isimli primitive genç adam ona yoldaşlık eder, aralarında derin bir bağ kurulur. Enkidu ilerleyen zamanlarda doğa ile olan uyumunu yitirir, güçten düşer ve ölür. Gılgamış ise daha sonra ölümsüzlüğün peşine düşer ve hayatın gerçekliği ile yüzleşir. Diğer yandan, Titanların Savaşı filmi MÖ 700’lere uzanan Perseus efsanesini konu almaktadır. Perseus antik Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri kabul edilir. Bu efsanede tanrılar zalimdir, insanlarsa acı çekmektedir. Efsanede Argos şehrini dev bir canavar aracılığıyla yok edilmekten kurtarmak için Medusa ile yüzleşmesi gereken Perseus’un, uçan atı Pegasus ve yoldaşları ile çıktıkları macera anlatılır. Gılgamış Destanı için İsmail Gezgin’in kitabı baz alınmışken, Titanların Savaşı filminin ise Louis Leterrier’e ait 2010 tarihli en son çekimi seçilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde “kahraman ve canavar” terimlerine değinilir. İlk bölümde ise 1949 yılında Joseph Campbell tarafından üretilen “Kahramanın Yolculuğu” kavramı açıklanır. Bu bölümde “karakter arketipleri” ve “karakter çemberi” ifadeleri detaylıca irdelenir. Ardından, Sümer mitolojisine ait olan “Gılgamış Destanı” sonraki bölümde ise “Titanların Savaşı” isimli filmdeki kahramanlar ve canavarlar incelenir. Her iki eser de “karakter arketipleri” ve “karakter çemberi” açısından analiz edilir. Son bölümde ise Gılgamış Destanı ile Titanların Savaşı’ndaki kahramanlar ve canavarların kıyaslaması yapılır. Bu eserlerin seçilme nedeni; biri geçmişe aitken diğeri modern zamanlardaki versiyon olmasıdır. Antik çağların sözlü edebiyatı ile modern çağın sinema sanatı arasındaki ahenk inceleme konusu olmuştur