Fyodor A.Emin, 18.yüzyıl Rus edebiyatının en ilginç yazarlarındandır. Çünkü Rusya’ya geldiği ve burada yaşadığı süre içinde, nereli olduğu ve kim olduğu konusunda kesin bilgi elde edilememiştir. Çağdaşları olan gazeteci ve yazar Novikov’la yayıncı Kopnin, edebiyat çalışmalarından ve kendilerine anlattıklarından yola çıkarak Emin’in biyografisini oluşturmuşlardır. Ama Sovyet araştırmacılar Beşenkovski ve Arzumanova, devlet arşivlerinde Emin’in atalarının Polonya’dan gelerek Türkiye’ye yerleştiklerini kanıtlayan belgeler bulmuşlardır. Bu belgelere göre Müslümanlığı kabul eden bir yeniçeri olarak Emin bilinmeyen bazı nedenlerle İstanbul’da yaşamaya devam edememiş ve Rusya’ya gitmiş, burada ölünceye kadar üç çar için çalışarak yaşamıştır. Emin göçmen olarak Rusya’da parasal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış ve üç çara maaşının azlığından yakındığı dilekçeler yazmıştır. En sonunda II .Yekaterina Emin’e borç vermiş ve bu borç karşılığında gelecekte yapacağı çeviriden bizzat haberdar edilmeyi istemiştir. Emin ayrıca sıradan Rus okuyucusunu cezbeden romanlar yazarak, parasal sıkıntılarına edebiyat aracılığıyla çözüm getirmeye de çalışmıştır. Emin, kısa edebiyat yaşamına ve Rusçayı sonradan öğrenmesine rağmen üretken bir edebiyatçı ve sıradan halk arasında popüler bir macera romanı yazarı olabilmiştir. Bugün İstanbullu Emin, Rus romanının kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.