Anahtar Kelimeler
Kemalist ideoloji, metinlerarasılık, sinema ve edebiyat, Yılanların Öcü romanı