Kırımlı yazar Cengiz Dağcı (1919-2011) çağdaş edebiyatın usta kalemlerinden biridir. Çok sayıda romanın yanı sıra anı ve hikaye türünde de örnekler vermiştir. Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı, Ölüm ve Korku Günleri ile Badem Dalına Asılı Bebekler romanlarından bazılarıdır. Küçük bir parça da olsa bir toprağa, bir mülke sahip olmanın bir insan için ne denli önemli olduğu düşüncesinden hareketle, vatan toprağının değerinin önemini anlattığı romanı O Topraklar Bizimdi ile Cengiz Dağcı, Türk dünyasında ses getirmiş, önemli bir yer edinmiştir. XX. Yüzyılın önemli kuramcılarından Mihail Bahtin’in görüşleri insan ve toplum bilimlerinin birçok alanında büyük ilgi uyandırmıştır. Bahtin ve Bahtin Çevresi olarak bilinen ekol dil felsefesi, roman kuramı ve tarihi, Rus Biçimciliği alanlarında önemli çalışmalar yapmışlardır. Bahtin’in görüşleri önceleri edebiyatta etkili olmuştur ancak daha sonra bu etki felsefe, sosyoloji, tarih gibi birçok alana yayılmıştır. Bugün farklı disiplinlerde çok farklı konuların incelenmesinde Bahtin’in görüşlerinden yararlanılmaktadır. Bahtin, estetik bir etkinlik olarak gördüğü romanı, eser-yazar ilişkisi üzerinden irdelemiştir. Bahtin, yazarın kimi zaman eserinin kronotopuna sızdığını, kimi zaman roman kişilerinin diyaloglarında kendini hissettirdiğini öne sürmüştür. Bahtin romanda, yazar ile kahraman arasındaki ilişkiyi çeşitli yönlerden ele almıştır. Estetik Etkinlikte Yazar-Kahraman İlişkisi Bağlamında O Topraklar Bizimdi Adlı Romanın Analizi başlıklı bu çalışmada O Topraklar Bizimdi adlı roman, Bahtin’in yazar-kahraman ilişkileri konusundaki görüşleri temel alınarak incelenmiştir.