Anahtar Kelimeler
Çatışma, ulusal kültür, atasözü, güç kültürü, toplulukçu kültür