Anahtar Kelimeler
Kıbrıs, Myken kolonizasyonu, koloni, helenizasyon, etnik yapı.