Alman Romantizminin en önemli yazarı olan Novalis, “Ruh zehirler arasında en etkili olanıdır” demiştir. Ruh baştan itibaren zehirli değildir. Onu zehirli ya da en zehirli yapan insanın kendisidir. Bunun da aşırı mükemmeliyetçilik, aşırı vicdanlılık, takıntı, derin sevgisizlik ya da iyileştirilemeyen ölümcül bedensel hastalıklar gibi nedenleri olabilir. Çağdaş Alman yazarlarından Karl-Heinz Ott’un “Endlich Stille” adını taşıyan romanının baş figürünün ruhunu zehirlediği olgu da kimseye ‘Hayır’ diyememesidir. Bu yüzden bilinçli olarak bir insanın ölümüne neden olmuştur. Eylemini ayrıca Spinoza’nın “Kim yaşamında erdem yoluyla olduğundan daha çok suç işleyerek mutlu olduğunu açıkça görüyor ve bunu uygulamıyorsa aptaldır” sözlerine dayandırması, ruhunu ne derecede zehirlediğini göstermektedir.