Bu çalışmamızda, çağdaş Yunan nesrinde Batı Trakya Müslüman azınlık konusuna kısa bir bakış açısı sunulmakta ve edebi metinler içinde bu grupla ilgili oldukça önemli bir eser olan, bir halkbilim profesörü Vangelis Avdikos’un “O dikos mu Theos” (Benim Tanrım) adlı romanı ele alınmaktadır. İncelememizde, yorumlama açısından “sınır” ve “farklılığın” anlamlarından yararlanarak, Batı Trakya’daki kültürel abluka konusunun üzerinde durmaktayız. Avdikos’un romanı, bir batı tarzı olan “campus novel” geleneğiyle bağıntılıdır ve çağdaş Yunan nesrinde “antropolojik ya da etnik romanın öncüsü olduğu düşünülmektedir