Meşa Selimoviç’in orijinal adı “Dervis i Smrt” (Yugoslavya 1967) olan Derviş ve Ölüm adlı eseri Boşnak edebiyatının en tanınmış romanlarından biridir. Uğradığı haksızlık sonucu inançları ile duyguları arasında sıkışıp kalan bir tekke şeyhinin trajik öyküsünün anlatıldığı bu roman, çok sayıda dile çevrilmiş, İtalyan yönetmen Alberto Rondalli tarafından Derviş (2001) adıyla sinemaya da uyarlanmıştır. Bir tekke şeyhinin ölüm olgusundan hareketle çevresini, kendisini, yaşamını sorguladığı bu roman, gerçek bir yaşam öyküsü ile romanın itibari âlemini başarıyla birleştirir. Pek çok kez, pek çok yazar ve şair tarafından ele alınan ölüm, Meşa Selimoviç’in de ifade ettiği gibi, romana konu olması bakımından yeni değildir, ama evrenseldir. Buna karşın Derviş ve Ölüm, konuyu ele alışı noktasında özgün bir eserdir. Bu çalışma da Derviş ve Ölüm’ü, ölüm olgusuna bakışı açısından irdeleyecektir.