1963-1982 yılları arasında Türk Dil Kurumu yayınları arasından yayımlanan Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü ile başlayan ağız çalışmalarının sayısı son yıllarda oldukça arttı. Derleme Sözlüğü ağzılarla ilgili sözvarlığının çoğunun derlenmesini sağlamıştır, ancak Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde yer almayan, buna karşılık Anadolu Ağzılarında yer alan pek çok sözcük ve deyim vardır. Bu sözvarlığı genellikle il bazında yapılan ağız çalışmalarıyla derlenmiş, bu derlemeler başta TDK olmak üzere değişik yayınevleri tarafından yayınlamıştır. Ben de bu makalemi hazırlamadan önce ağız araştırmalarının en az yapıldığı illerden biri olan Bilecik İli Ağzı üzerine bir derleme çalışması yaptım ve bu derleme çalışması sonucunda pek çok malzeme derledim. Bu malzemeyi Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nün sözvarlığı ile karşılaştırdığımda kimi sözvarlığının Derleme Sözlüğü’nde yer almadığını gördüm. Ben de bu makalemde Bilecik Ağzının bir parçası olan Söğüt Ağzından bazı deyim ve sözcükleri aktararak Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’ne katkıda bulunmak istedim.