Bu makalede Zamyatin’in ütopya algılarını nasıl değiştirdiğine dikkat çekilmektedir. Zamyatin’in Biz adlı romanı dünya edebiyatlarında anti ütopya konusunu işleyen ilk eserdir. Biz’in yazılışında rol oynayan faktörler ve eserin yayımlanmasıyla birlikte verilen tepkiler bu çalışma için önemli. Çünkü bu çalışmanın savına göre, Zamyatin’in daha önce yazdığı “Adalılar ve “İnsan Avcısı” başlıklı öyküleri anti-ütopya konulu Biz için bir laboratuar çalışması niteliğindedir