Türkiye’de kültürel alanda ortaya çıkan değişimler, Küresel arenada ortaya çıkan değişimler içinde ele alınması gereken bir durumdadır. Türkiye’deki kültürel özellikler, bir yandan hâkim kültürel yapı doğrultusunda yeni bağlamsallıklar kazanıp diğer yandan da yeni direnç özellikleri geliştirirken, küresel medya bu yeni bağlamsallıkların kurulmasında önemli rol oynar. Küresel medyanın popüler içeriğinin biçimlenmesinde pop müzik temel iletkenlerden biri olarak işlev görürken Türkiye’de de rock müzik kültürü üzerinden bu değişimleri takip etmek mümkündür