Anahtar Kelimeler
Dânâ Ata, hece vezni, Oğuznâme, Samoyloviç, St. Petersburg, sözlü gelenek