Hollandalı Göçmen Yazar Murat Işık’tan Bir Göç ve Kültürlenme Romanı: Verloren Grond (Kayıp Toprak)
(A Migration and Acculturation Novel from the Dutch Immigrant Author Murat Işık: Verloren Grond (Lost Ground) )

Yazar : Nazlı Gündüz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 102
Sayfa : 393
1600    893


Özet
Eski çağlardan günümüze açlık, kuraklık, husumet ya da daha iyi eğitim arayışı insanın yaşadığı toprakları bırakıp aynı topraklarda başka yerlere veya başka memleketlere gitmesine neden olmaktadır. Bu makalede, küçük yaşta göçe tanıklık etmiş olan Zaza/Alevi asıllı Hollandalı yazar Murat Işık kaleme aldığı ve ailesinin gerçek yaşam öyküsünden izler taşıyan Verloren Grond (Kayıp Toprak) romanında iç göç etmenlerini ne şekilde ele aldığı incelenmiştir. Eserde kırdan kıra ve oradan da büyük şehre göç eden Uslu ailesinin önce zorunlu, sonra gönüllü göç edişi, aile bireylerinin duygu, düşünce, umut ve hayal kırıklıkları eşliğinde gündeme getirilir. Eser, göç kuramı itme-çekme modeli ve göç üzerine oluşturulan birtakım itici ve çekici etmenler aracılığı ile irdelenir. Bireyler yaşadıkları yerlerden belirli itici nedenlerden dolayı ayrılarak kendilerini çekici etmenlerin beklediğini düşündükleri yerlere giderler. Eserde en önemli itici etmen aile reisinin bacağının kesilmesi ve buna karşılık ailenin ekonomik kurtuluşu için çekici etmen teşkil eden kendi köyünde bulunan babadan kalma tarladır. Toprak olgusu insanoğlu için önemlidir çünkü ata mirasıdır, aidiyeti, kimliği ve özgürlüğü ifade eder. İkinci önemli itici etmen deprem ise çekici etmen olarak büyük şehre gitme fikrini doğurur. Göçlerin ardından farklı sosyal, kültürel ve psikolojik uyum sorunları yaşayan aile bireyleri kültürlenme süreci ile karşı karşıya kalır.

Anahtar Kelimeler
İç Göç, Toprak, edebiyat, kültürlenme, itici etmenler, çekici etmenler

Abstract
Since ancient times, hunger, drought, animosity or the search for better education caused people to leave their lands and go to other places or other countries. This article discusses how the Zaza /Alevi born Dutch writer Murat Işık, who witnessed emigration from Turkey to The Netherlands, deals with the factors of internal migration in his novel Verloren Grond (Lost Ground), which bears traces of his family’s biography. In the work, migration of the Uslu family brings to the agenda feelings, hopes and disappointments of family members. The novel is examined with the aid of both the push-pull model of migration and pushing and pulling factors leading to migration. The most important pushing factor in the novel is the father’s leg amputation. The ground inherited from his father is thought to be the only pulling factor for the family because it will provide them with economic salvation. The phenomenon of land is very important for human beings because it represents ancestral heritage, belongingness, identity and freedom. The second important pushing factor is an earthquake, which triggers the idea of going to the big city as a pulling factor. Members of the family experience various types of social and cultural adaptation problems after the migrations and face the process of different acculturation concepts.

Keywords
Internal migration, land, acculturation, pulling and pushing factors of migration