Şiir ve Resimde Boşlukların Anlamı
(The Gestion of Space in Painting and Poetry )

Yazar : Fehimeh Yasin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 319-332
4505    1555


Özet
Horace’ın sihirli formülü «Ut pictura poésis», yani ‘resim gibi şiir’ bir korelasyonu anlatır. Fakat bu ilişki iki sanatsal ifade biçiminin rekabet edişine ya da basitçe birbirini taklit etmesine indirgenemez. Resim özellikle yazarlar için yaratıcı ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. O Victor Hugo değil mi ki; resimle ır. Görüntüyü aktarmak isteyen birçok metin yazarı, tuvalin eşdeğerinde bir etkiyi kelimeler yardımıyla arar. Burada edebi yaratıcılık hem yazının konusu, düşüncenin nesnesi; hem de dil tarafından düzenlenmemiş bir başlangıç noktasıdır. Ressamların sessiz sözlerine betimlenen Waterloo Savaşı’nı, Sefller romanında edebi dil aracılığıyla aktarmaya çalış bir değer atfetmek, genellikle sadece sessizliğin sınırlarında lisanı keşfetmeyi amaç edinen şairlere özgü bir durumdur. Yazar tuval karşısında renk ile kurduğu ilişkiyi dilin sisteminden nasıl fltre eder? Şiirsel alan, okuyucunun sayfa önünde izleyici olmasını nasıl sağlar? Bu çalışma özellikle 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, edebi ve sanatsal formlarda kendini hissettiren geçişkenliği şiir üzerinden ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
resim; şiir; şiirsel alan; imgesel alan; kaligram

Abstract
“Ut pictura poesis?” Everything seems to have already been said in this famous formula of Horace. But who would think the relations between poetry and painting, to consider from the point of view of a rivalry or in the perspective of a mere imitation? To think of the relationship in terms of substitution or adequacy would be blindly look at what is being played through various connections that take place on the horizon of these two arts. Painting is even more constantly a powerful creative aliment for writers. Victor Hugo describing in Les Miserables, the battle of Waterloo composed as a painter, with the means of language. So many texts come from an image that we want to describe, where the writer tries to give an equivalent of the painting by the means of the language. One then fnds oneself in an uncertain margin where literary creation is at the same time a subject of writing, an object of re?ection and a starting point for an unusual use of language.

Keywords
painting; poetry; poetic space; pictorial space; calligram