Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Facebook’un Seçmenlerin Oy Verme Kararı Üzerindeki Etkileri: KKTC 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri Örneği
(The Importance of Facebook As a Political Communication Tool to Influence Voting Decisions: The Case of TRNC 2013 Early Parliamentary Elections )

Yazar : Sevilay Arsan   - Hikmet Seçim  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 9-32
4078    9292


Özet
Bu çalışmada, siyasal iletişim sürecinde kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan facebook’un siyasal partilerin, liderlerin/adayların iletilerini seçmenlere ulaştırarak onların oy verme kararlarını etkilemedeki öneminin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, KKTC 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin hemen sonrasında yaptığımız geniş kapsamlı bir alan araştırması sonucunda elde edilen ilgili bulgular analiz edilmiştir. Analiz sonuçları siyasal iletişim sürecinde facebook’un, oldukça geniş bir seçmen kitlesine siyasal partilerin, liderlerin/adayların siyasal içerikli mesajlarını iletebilme potansiyeline sahip bir araç olduğunu göstermiştir. Ayrıca, seçmenlerin, siyasi partilerin, liderlerin/adayların facebook aracılığıyla ilettikleri iletilerden etkilenme düzeylerinin demografik özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Facebook, Siyasal İletişim

Abstract
The purpose of this study is to explore the importance of Facebook as one of the social media tools used in the political communication process, in helping political parties, leaders/candidates to communicate their messages to the voters and influencing their voting decisions. For this purpose, data gathered from a comprehensive field survey conducted shortly after Turkish Republic of Northern Cyprus 2013 Early Parliamentary Elections were analyzed with descriptive methods. Findings indicated that Facebook has a very high potential in terms of delivering the political messages and posts of political parties, leaders/candidates to a very broad group of voters. It was also found that the level by which voters were influenced by the messages communicated to them by thepolitical parties, leaders/candidates does not vary depending on the demographic features of that population. Additionally, the frequency by which voters read, watch or listen to the Facebook messages and posts of political parties, leaders/candidates increased, so did the level by which their decisions were influenced by these messages and posts. In light of these findings, it was concluded that Facebook has turned into a very important political communication tool in influencing the voting decisions of voters during a political campaign

Keywords
Social Media, Facebook, Political Communication