• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Araştırma Sürecini Açmak: Bir Vaka ve Bir Sosyoloji Araştırması
(Opening Up The Reserch Process: A Case End A Sociological Research )

Yazar : Lütfen Seçiniz    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 73-81
4183    1149


Özet
Araştırma süreci, felsefi sorunsallaştırmadan “self-reflexivity” tartışmalarına ve sürecin sadece mekanik yönünün kayda alınması gibi hafıza oluşturma eylemine kadar geniş bir yelpazede ele alınabilecek bir süreçtir. Süreci bilgi üretme alanına dahil etmek ayrıca problemli bir meseledir. İçinde araştırmacılar için “tehlikeler” barındırmıyor demek yanlış olur. Örneğin alan deneyimi ya da tanıklığını yazarken kurgu ya da anı olarak değerlendirebilecek bir noktaya varabilirsiniz. Disiplinler arası çalışmaları önemsemek, bu şekilde ortaya çıkabilecek uç noktaları törpüleyebilir ama bir disipline özgü derinliğin kazandıracağı sorgulama düzeyini tutturamama, her zaman yüksek bir olasılık olarak ortada durmaktadır. Bir taraftan her disiplinin hassaslıklarına hakim olabilmek diğer taraftan konuyu her disiplinin göremediği bir kör noktadan sunabilmek, kotarılması kolay olmayan bir formasyon demektir. Bunu aşmanın en etkili yollarından birisi kuşkusuz farklı disiplinlerde uzmanlaşmış araştırmacıların birlikte çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Araştırma Süreci, Self-reflexivity, Kırsal Sosyoloji, Etnografi.

Abstract
The research process is a process that can be addressed in a wide range, ranging from philosophical problematization to an account of self- reflexivity as well as an action to create a memory through the mechanical nature of registration. To include it in the process of knowledge production is a problematic issue in itself. Also such an effort may pose a “danger” for researchers. For instance, you may end up writing something that most readers would call a fiction and/or a memoire while writing field experience. Paying attention to interdisciplinary studies can be a solution in preventing it from happening. However, there is always a good chance to fail. On the one hand you have to know the sensitive issues of different disciplines well enough, on the other, you need to look at them from an angle that not every discipline takes. This is not an easy task to achieve, and that it requires a good deal of education and training to ascertain the quality of research. There is an easier way to handle this: scholars and researchers from different disciplinary backgrounds could work together and thus the questions they pose and issues they raise can have a chance to develop without falling into tourism.

Keywords
Opening Up The Reserch Process: A Case End A Sociological Research

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr