• Duyurular
 • Kadın Çalışmaları Özel Sayısı
  ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
  folklor/edebiyat dergisi
  Mayıs 2021 Kadın Çalışmaları Özel Sayısı Bilgileri ve
  Makale Kabul Koşulları:
   

  https://www.folkloredebiyat.org/Defaultx.aspx?ID=113

  ********

   


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid ID koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle  birlikte

  ORCID ID kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Alevi İnancında Can, Ruh Kavramı ve Nefsin Eğitimi
(Education of the Nafs in the Context of Spritand Soul in Alawi Faith )

Yazar : İbrahim Gül    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 105
Sayfa : 211-228
    


Özet
Ruh, can ve nefis sözcükleri insanın zihnini meşgul eden kavramlardır. Bu konuda bazı araştırmalar yapılmış olmasına rağmen bu kavramların mahiyeti tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, ruh, can ve nefis kavramlarını ele alarak açıklamaktır. Bu araştırmada söz konusu kavramların İslam-Alevi inancına ve kaynaklarında nasıl ele alındığına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Bunun için bazı Alevi klasikleri incelenmiştir. Bu yönüyle düşünüldüğünde, araştırma kaynak taramaya dayalı bir çalışmadır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ruh ve can karmaşık kavramlardır. Bu konuda insana çok az bilgi verilmiştir. Can ve ruh çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Nefs, insanı kötü işler yapmaya sürükleyen duyguları ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan, aklını ve iradesini kullanarak nefsin isteklerine engel olabilir. Yani bir bakıma her insan nefsini eğitebilir. Nefsin eğitimi ise daha çok tasavvufun konu alanına girmektedir. Alevi inancında nefsini eğiten insan,kâmil insan olarak bilinir. Kamil insanın hiçbir zaman canı ölmez. Ölen ancak onun bedenidir. Bu çalışmada, Alevi klasiklerinde can, ruh ve nefs kavramlarına bir açıklık getirilmeye çalışılırken bir bakıma İslam-Sünni mezhepleriyle de bir karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Alevi inancı, can, ruh, nefs, nefsin eğitimi

Abstract
Spirit, soulandnafswhichareexquisitewordshavebeenregarded as importantphilosophicalforhumans. Althoughsomeresearch has beendone on thissubject, thenature of theseconcepts is not fullyunderstood. Thepurpose of thisstudy is toexplaintheconcepts of soul, spiritandnafs (id in freudian sense). Inthisstudy, theexplanations of theIslamic-Alevi beliefsandtheirsourcesregardingthisissuearegiven. Forthis, some Alevi classicshavebeenstudied. Theresearch is based on theliteratürereview. Accordingtothefindingsobtainedfromthestudy, it is inferredthatspiritandsoul can be regarded as complexconcepts. Verylittleinformation has beengiventoman on thissubject (by Allah). Spiritandsoulareoftenusedinterchangeably. Nafsemerges as a conceptthatleadpeopleto do badthings. Byusing his mindandwill, man can controlthedesires of the self. So, in a way, everyperson can traintheirnafs (id). Theeducation of thenafs is mostly in thesubjectarea of Sufism. Thepersonwhoeducates his nafs (id) in the Alevi faith is known as an excellentperson (insan-ı kamil). Such a person’sspiritneverdies. Thedeceased is only his body. Inthisstudy, whiletryingtoclarifytheconcepts of spirit, soulandnafs in Alevi classics, a comparison has beenmade in a waywiththeIslamic-Sunnisects.

Keywords
Alevi faith, spirit, soul, nafs, education of nafs

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe