Divanu Lûgati’t-Türk’ün İzinde En Eski Kıbrıs Türk Atasözleri
(The Oldest Turkish Cypriot Proverbs In The Footsteps Of Divanu Lûgat’t-Türk )

Yazar : Gürkan Gümüşatam    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 145-158
5065    2429


Özet
Türk ulusunun ortak ürünü olan atasözleri, Türkçenin güzelliğini, anlatım zenginliğini ve çeşitliliğini, kavram dünyasının renkliliğini gösterir. Divanu Lugâti’t-Türk’te (DLT) izlerini bulunabilen birçok atasözünün Türkçenin lehçe ve ağızlarında yaşaması ortak paylaşımın kanıtıdır. Bu bağlamda Kıbrıs Türklerince kullanılan atasözlerinin DLT’deki savlarla aynı kökten gelmesi veya onlarla ilişkili olmaları onların çok eskiden beri kullanıldığını ve Türk dünyası atasözlerinin ortak bir kaynaktan çıktığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Kıbrıs Türklerince kullanılan en eski atasözlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu incelemede, atasözleri anlam özelliklerine, değişmelerine vb. göre değerlendirilmiş, en eski kaynakları bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için de Kıbrıs Türk atasözleri DLT’deki savlarla karşılaştırılmış, ortak/ benzer olanlar eşleştirilmiştir. Böylece atasözlerinin coğrafi, tarihsel, sosyal, kültürel değişmelerden ne derece nasibini aldığı sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs Türkleri, Divanu Lûgati’t-Türk, Kıbrıs Ağızları, Atasözleri, Dil İlişkileri.

Abstract
Proverbs, Turkish beauty, richness and diversity of expression, the concept to the world, enhance expression of the common property of the Turkish nation. Divanu lûgati’t-Türk has existed for so many kinds of dialects and dialects of Turkish proverb’s survival is proof of that. Used in this context, Turkish Cypriot Proverbs on the Divanu lûgati’t-Türk to be associated with them or their arguments come from the same root is used from time immemorial, and the Turkish world of proverbs proves once again that we came from a common source. Turkish Cypriot trying to identify the oldest proverbs in this review, their semantic characteristics, and evaluated according to changes. For this, we compared the Turkish Cypriot proverbs on Divanu lûgati’t-Türk arguments. Matched the common ones. Proverbs Thus, geographical, historical, social, cultural changes in the questioned to what extent that its share.

Keywords
Turkish Cypriot, Divanu Lûgati’t-Türk, Turkish Cypriot Dialects, Proverbs, Language Contacts.