Assia Djebar’in Mezarı Olmayan Kadın Adlı Romanıyla La Nou Ba Des Femmes Du Mont Chenou A Adlı Filminde Cezayirli Kadınların Köklü Değişimleri
(Algeran Women’s Radical Evolution in Assia Djebar’s Nov El Called La Femme Sans Sepulture and Film Called La Nouba Des Femmes Du Mont Chenoua )

Yazar : Ayşe Tomat Yılmaz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa : 157-164
6248    2406


Özet
Assia Djebar, Cezayir kadınının sömürgecilik tarihi boyunca değişen toplumsal konumunu ele aldığı yapıtlarıyla hem Cezayir hem de Fransız edebiyatına damga vuran çağdaş kadın yazarlar arasında yer alır. Kendisi de Cezayirli olan Djebar, ülkesinin kadınlarının içinde bulunduğu durumdan rahatsızlık duyarak yazmaya yönelir. Romanları, öyküleri, şiirleri ve filmleri aracılığıyla Cezayirli kadınların duygularını, düşüncelerini bir başka deyişle söylemek istediklerini anlatarak ülkesinin susturulmuş kadınlarının sesi olmayı amaçlar. Geleneksel bir toplum olarak nitelendirilen Cezayir, çağdaşlaşmaya, kentleşmeye, sanayileşmeye, bireyselleşmeye, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere karşıdır. Geleneklere körü körüne bağlı olan bu toplum, bireyleri de belirli kalıplar doğrultusunda yaşamaya zorlar. Nitekim Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekler, erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğunu savunarak, kadınları derin sessizliklere iter. Cezayir kadınının bu durumu Fransız sömürgecilerin ülkelerine gelmesiyle köklü bir değişime uğrar. Sömürgecilerin Cezayir’e yerleştikleri ilk dönemlerde, Cezayirli kadınlar daha da içlerine kapanırlar çünkü yerleşimcilerin kötü tutumları onları korkutur. Ancak zamanla Fransızları gözlemleme olanağı yakalayan ve Cezayir’in sömürgecilere karşı direnişinde erkeklerin yanında yer alan kadınların durumları olumlu yönde gelişmeye başlar. İşte bu çalışmada Cezayirli kadınların sömürgecilik, başkaldırı ve Cezayir bağımsızlığı sürecinde değişen konumları Assia Djebar’ın Mezarı Olmayan Kadın (La Femme Sans Sépulture) adlı romanıyla, La Nouba Des Femmes Du Mont Chenoua adlı filminde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Assia Djebar, Cezayir savaşı, sömürgecilik, kadın.

Abstract
Assia Djebar is among the contemporary woman writers, who mark both Algerian and French literatures through her works that deal with the changing station of Algerian woman during the history of colonialism. Djebar, who is also Algerian, turns towards authoring since she is troubled with the situation that Algerian woman are in. She aims to be the voice of silenced woman of her country by narrating the sensations and thoughts of Algerian women through the medium of her novels, short stories, poems and films.Algeria, which is characterized as a conventional society, is averse to becoming contemporary, urbanization, industrialization, individualization, technological advancements and innovations. This society that is attached to tradition blindly, enforces the individuals to live in the direction of determined boundaries. Hence the customs that are inherited from generation to generation, cause women to lapse into silence by defending that men are predominate to women. This situation of Algerian woman undergoes a drastic change with the arrival of French colonialists to their country. During the early times of colonialists’s settling into Algeria, Algerian women become more introverted because bad attitudes of the settlers frighten them. But then over time, the statuses of women who have the chance to observe the French and who take sides with men in Algeria’s resistance against colonialists, begin to improve positively. Consequently, Algerian women’s changing statuses in the processes of colonialism, revolt and Algeria’s independency will be scrutinized in this study through Assia Djebar’s novel named as La Femme Sans Sépulture and film called La Nouba Des Femmes Du Mont Chenoua.

Keywords
Assia Djebar, Algeria, Colonialism, Woman