• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Kıbrıs Türk Söz Varlığının Belgelenmesinde Bener Hakkı Hakeri’nin Çalışmaları
(The Studies of Bener Hakki Hakeri on The Documentation of the Existance of Turkish Cypriot Vocabulary )

Yazar : Gürkan Gümüşatam    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa : 165-178
4108    1393


Özet
Bu inceleme Kıbrıs Türk ağız araştırmalarına hizmet eden Bener Hakkı Hakeri ve araştırmacının şahsında Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü adlı eseri üzerine hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk ağızları üzerinde genel amaçla sözlük hazırlamak için işe koyulan ve birkaç denemenin ardından konuyla ilgili ilk yayınını yapan Bener Hakkı Hakeri olmuştur. Araştırmacının alanda ilk sözlük denemesini yapması ve Kıbrıs ağız araştırmalarında önemli bir boşluğu doldurması, bu incelemede bizi onun sözlükçülük yanını ele almaya sevk etmiştir. Hakeri’nin sözlük yayınını izleyen yıllarda Orhan Kabataş ve Mustafa Gökçeoğlu hazırladıkları sözlüklerle Kıbrıs Türk söz varlığının tespit ve belgelendirilmesine devam eder. İncelemede üç sözlük arasında yapılan karşılaştırmaların ardından elde edilen bulgular sunulacak ve sözlükçülük ilkeleri doğrultusunda Hakeri’nin sözlükçülüğü değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sözlükçülük, Kıbrıs Türk Ağızları, Bener Hakkı Hakeri.

Abstract
This study was conducted for Bener Hakkı Hakeri, who serves for Turkish Cypriot accent researches, and his study named Hakeri’s Cyprus Turkish Dictionary. Bener Hakkı Hakeri is the first person that tried to prepare a dictionary about Turkish Cypriot accent and printed the first publication about this subject after several attempts. As he did the first dictionary attempt in this field and he did research about Turkish Cypriot accent for the first time, it prompted us to take his lexiocography side in this research. In the years following the publication of Hakeri’s dictionary, Orhan Kabataş and Mustafa Gökçeoğlu prepared dictionary and continued to identify and document the existance of Turkish Cypriot vocabulary. In this study, the three dictionaries will be compared and then the obtained results will be presented and Hakeri’s lexicography will be evaluated in accordance with lexicography principle.

Keywords
Lexicography, Turkish Cypriot Accent, Bener Hakkı Hakeri.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr