Kıbrıs Türk Söz Varlığının Belgelenmesinde Bener Hakkı Hakeri’nin Çalışmaları
(The Studies of Bener Hakki Hakeri on The Documentation of the Existance of Turkish Cypriot Vocabulary )

Yazar : Gürkan Gümüşatam    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa : 165-178
5047    2065


Özet
Bu inceleme Kıbrıs Türk ağız araştırmalarına hizmet eden Bener Hakkı Hakeri ve araştırmacının şahsında Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü adlı eseri üzerine hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk ağızları üzerinde genel amaçla sözlük hazırlamak için işe koyulan ve birkaç denemenin ardından konuyla ilgili ilk yayınını yapan Bener Hakkı Hakeri olmuştur. Araştırmacının alanda ilk sözlük denemesini yapması ve Kıbrıs ağız araştırmalarında önemli bir boşluğu doldurması, bu incelemede bizi onun sözlükçülük yanını ele almaya sevk etmiştir. Hakeri’nin sözlük yayınını izleyen yıllarda Orhan Kabataş ve Mustafa Gökçeoğlu hazırladıkları sözlüklerle Kıbrıs Türk söz varlığının tespit ve belgelendirilmesine devam eder. İncelemede üç sözlük arasında yapılan karşılaştırmaların ardından elde edilen bulgular sunulacak ve sözlükçülük ilkeleri doğrultusunda Hakeri’nin sözlükçülüğü değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sözlükçülük, Kıbrıs Türk Ağızları, Bener Hakkı Hakeri.

Abstract
This study was conducted for Bener Hakkı Hakeri, who serves for Turkish Cypriot accent researches, and his study named Hakeri’s Cyprus Turkish Dictionary. Bener Hakkı Hakeri is the first person that tried to prepare a dictionary about Turkish Cypriot accent and printed the first publication about this subject after several attempts. As he did the first dictionary attempt in this field and he did research about Turkish Cypriot accent for the first time, it prompted us to take his lexiocography side in this research. In the years following the publication of Hakeri’s dictionary, Orhan Kabataş and Mustafa Gökçeoğlu prepared dictionary and continued to identify and document the existance of Turkish Cypriot vocabulary. In this study, the three dictionaries will be compared and then the obtained results will be presented and Hakeri’s lexicography will be evaluated in accordance with lexicography principle.

Keywords
Lexicography, Turkish Cypriot Accent, Bener Hakkı Hakeri.