Oryantal Dans, Kadın Deneyimleri, Sahne ve Dramaturji: Bir Araştırma Hikâyesi
(Belly Dance, Women’s Experiences, Stage and Dramaturgy: A Research Story )

Yazar : Berna Kurt    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 108
Sayfa : 977-972
1627    891


Özet
Bu çalışmada, son üç yıldır yürüttüğüm oryantal dans araştırmalarını değerlendireceğim. Araştırma sürecinde dansçı-araştırmacı, dramaturg, dans öğrencisi vd. olarak edindiğim kişisel deneyimleri, sanatsal ve bilimsel araştırmalar ya da bedensel ve zihinsel deneyimler gibi ikilikler kurmadan, üstlendiğim farklı rolleri gözden geçirerek inceleyeceğim. Çalışmamda, kişisel deneyimlerim birincil kaynaklarımı, feminist yöntemi tartışan ve farklı kadınların oryantal dans deneyimlerini inceleyen araştırmalar da ikincil kaynaklarımı oluşturacak. Değerlendirmemi, feminist yöntemin konumlandırılmış bilgi, özdüşünümsellik, kadın deneyimlerini temel alma, kadınlarla birlikte ve güçlenmek için çalışma gibi ilkeleri etrafında yapacağım. Son olarak, araştırma sürecinin araştırmacı üzerindeki etkisini analiz edecek ve ilgili oryantal dans literatürüne başvuracağım. Farklı coğrafya ve tarihselliklerdeki kadınların oryantal dans deneyimlerini tartışarak, kişisel hikâyemi daha geniş bir bağlama oturtmaya çalışacağım.

Anahtar Kelimeler
feminist yöntem, özdüşünümsellik, toplumsal cinsiyet, oryantal dans, göbek dansı

Abstract
In this study, I will reflect upon the belly dance research I have been conducting since the last three years. I will investigate my personal experiences as dancer-researcher, dramaturg, dance student etc. without creating dualities between artistic and scientific research or corporeal and intellectual experiences. My personal experiences will constitute my primary resources. I will also discuss some secondary sources on feminist methodology and different women’s belly dance experiences. I will make an analysis on the basis of some principles of feminist methodology like situated knowledge, self-reflexivity, the focus on women’s experiences, working with women for empowerment. I will also reflect upon the effect of the research on the researcher considering belly dance literature on the subject. Discussing different women’s experiences in various historical and geographical contexts, I will try to analyze my personal experience in a wider context.

Keywords
feminist methodology, self-reflexivity, gender, belly dance, oriental dance