Kazak Folkloru Çocuk Oyunları Araştırmalarının Güncel Meseleleri
(Current Issues of Kazakh Children’s Games Folklore Studies )

Yazar : Akbota Islyambekova   - Kenjehan Matıjanov  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 109
Sayfa : 75-82
1549    863


Özet
Makalede çocuk folklorunun oluşum süreci ve oyun folkloru araştırmalarında ihmal edilen güncel meseleler ele alınmıştır. "Çocuk folkloru" teriminin kullanılmaya başladığı ?? yüzyıldan bu yana gelişim süreci ve oyun folkloru konularında araştırmalar yapılmaktadır. Oyun folkloru çocuk folklorundan ayrılıp, çeşitli bölümlere bölünerek araştırıldı. Araştırmalarda folklor bilimciler ile etnograflar arasında tartışma doğuran birçok konu mevcuttur. Örnek olarak oyun folkloruna dahil edilen eserlerin senkretizmi ile çok yönlülüğünün ayrımındaki zorluk; türlere ayırırken somut ilkelerin olmaması; çocuklardan toplanan folklor metinlerinin editör tarafından "düzeltmelere" uğraması; alanlar arası ilişki ve ortak sistemin olmaması; oyunların zamana göre değişikliğe uğraması gibi meseleler söylenebilir. Makalede Kazak çocuk oyunları folkloru araştırmalarıyla ilgili bunlar gibi güncel meseleler incelenmiş, konuların geniş ve derin araştırılabilmesi için bu alandaki çalışmaları sistemli yürütmeye dair teklifler sunulmuştur. Makale Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Bilim Komitesinin AR08856460 "Ulu Bozkır Oyunları (Oyun Folkloru):Milli Oyunların Özel Kültürel Varlık Olarak Toplumsal Bilinci Yenilemedeki Hizmeti" adlı Karşılıksız (grant) Finanse Edilen Proje kapsamında hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk folkloru, oyun folkloru, milli eğitim, etnografya, milli değerler

Abstract
The article is devoted to the actual problems of children's folklore formation, namely those that are not considered in the study of game folklore. Starting from the twentieth century, when the term «children's folklore» was introduced, a deeper study of its development, as well as the study of game folklore began. Game folklore was divided from children's folklore and classified into genres. However, during the research process, there were many problems that have caused discussions between folklorists and ethnographers. These include issues such as the obscurity of works covered by game folklore; lack of clarity in the classification of genres; correction of children's folklore texts by editors; lack of intersectoral links and a common system; changing games to a modern way. The article analyzes these problems, gives recommendations for in-depth study of the topic, development of this direction.

Keywords
Children's folklore, game folklore, national education, Ethnography, national values