Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal
(Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal )

Yazar : Danah Boyd ve Kate Crawford   - Kate Crawford  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 199-215
4271    2682


Özet
Büyük Veri çağı başlamıştır. Bilgisayar uzmanları, fizikçiler, ekonomistler, matematikçiler, siyaset bilimcileri, biyo-bilişimciler, sosyologlar ve diğer bilginler, yalnızca insanlar, şeyler ve bunların etkileşimleri tarafından ve haklarında üretilen devasa miktardaki bilgilere ulaşmak için çırpınıp durmaktadırlar. Çeşitli gruplar türeyimsel zincirleri, sosyal medya etkileşimlerini, sağlık kayıtlarını, telefon günlüklerini, devlet kayıtlarını ve insanların diğer tüm dijital izlerini incelemenin muhtemel faydaları ve getirileri hakkında tartışmalar yürütmektedirler. Böylece ortaya muazzam sorular çıkar: Büyük ölçekli araştırma verileri daha iyi araçlar, servisler ve kamu yararı oluşturmamıza yardımcı olacak mıdır, yoksa yeni bir gizlilik ihlali ve istilacı pazarlama dalgasının önünü mü açılacaktır? Veri analizi çevrimiçi toplulukları ve siyasal hareketleri anlamamıza yardım mı edecektir, yoksa protestocu izlerini takip etmek ve sesleri susturmak için mi kullanılacaktır? İnsan iletişimi ve kültürü üzerine çalışma disiplinlerimizi mi dönüştürecek, yoksa araştırma seçeneklerimizi daraltıp “araştırma” sözcüğünden ne anladığımızı mı değiştirecek? Bu açılardan, Büyük Veriyi sosyo-tekniksel bir olgu olarak ele aldığımızda, varsayım ve önyargıların eleştirel bir biçimde eklemlenmesinin gerekli olduğunu iddia etmekteyiz. Bu makalede ütopyacı ve distopyacı retoriği harekete geçirmekte olup, teknoloji, analiz ve mitoloji birlikteliğine dayanan kültürel, teknolojik ve bilimsel bir olgu olarak Büyük Veri etrafında toplanan konular hakkındaki görüşleri keskinleştirmek için altı farklı tartışma konusu öneriyoruz:

Anahtar Kelimeler
Büyük Veri; mantıksal analiz; sosyal medya; sosyal ağ siteleri;

Abstract
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keywords
-------- -------------- ------- ------ --------