Argentinean Indigenous Culture in Animal Folktales
(Argentinean Indigenous Culture in Animal Folktales )

Yazar : Maria Ines Palleiro    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 109
Sayfa : 169-182
1565    960


Özet
Bağımsız bir ulus olarak Arjantin'in tarihi, 1816'da başlatılmaktaysa da İspanyol fatihler tarafından kuruluşu XVI. Yüzyıla kadar uzanır. Dünyanın en güneyinde yer alan bu çok kültürlü Latin Amerika ulusu, ilk kez Hispanik fethi ile gelen Avrupa kültürel mirası ile eski yerel yerli köklerin birleştiği bir ülkedir. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in ilk kuruluşu, İspanyol fatih Pedro de Mendoza Arjantin tarafından 1536 yılında gerçekleşti. Bununla birlikte, yerli halk eski çağlardan beri Arjantin topraklarında yaşamaktaydı. İspanyol fatihler ülkeye yerleştiğinde, 1813'te özgürlüklerini elde eden Afrikalı köleleri de satın aldılar. XIX. yüzyılın sonlarından bu yana Arjantin, başta İspanya ve İtalya'dan, ayrıca Asya ve Afrika ve Avrupa’dan ve diğer Güney Amerika ülkelerinden yeni göç dalgaları aldı. Tüm bu kültür karışımı, halk anlatı metinlerinde ve koleksiyonlarında yansıtılan Arjantin'in çok ırklı bir profilinin izini sürmeye katkıda bulunuştur.Arjantin halk anlatısı içindeki hayvan masalları, yerli ve Avrupa kültürlerinin karışımını yansıttıkları için son derece ilginç veriler yansıtmaktadır. Makalede bu anlatılardaki karma kültürel yapı, metin analiz yöntemleriyle saptanmıştır. Birçok hayvan hikâyesi, bu farklı folklor türlerinin bir karışımını, kurgusal yaratıkların inanç söyleminin sınırlarını aştığı çok sesli bir mesajda kendini gösterir. Perilerin görülmediği Arjantin halk masallarında, hayvan masalları,olağanüstü masallar ve efsane gibi inanç anlatıları arasında bir iç içe geçme söz konusudur. Bu çalışmada, Arjantin’in ana halk anlatıları koleksiyonunda, Vidal de Battini (1980-1995) tarafından yazılan Cuentos y Leyendas populares de la Argentina’da (Arjantin Halk Masal ve Efsaneleri) İspanyol kültürüne ait bir masal olarak sunulan bir halk anlatı ürününün bir versiyonunu analiz edeceğim.Omawaka deresinin kuzeybatı bölgesinde kayıtlı, yerli Omawaka kültürüne ait “Hayvanların ilki tilki” adlı halk masalı ile metinlerarası ilişkide yeni bir anlam kazanan mirası ortaya koymaya çalıştım. Amaç, bu metinlerarası karşılaştırma yoluyla, bir Güney Amerika ulusunun kültürel kimliğinin inşasında yerli kültür işlevlerinin altını çizmektir. Arjantin hayvan masallarının farklı versiyonlarına yönelik bu karşılaştırmalı yaklaşım, halk anlatı matrislerinin, yerel dünya görüşlerini yansıtan inanç anlatılarıyla ilgilenen bağlamsal dönüşümlere karşı geçirgenliğini ortaya çıkardı. Bu anlatıların ayırt edici özellikleri, insan eylemlerinin doğal ekosisteme verdiği zarara karşı ciddi bir uyarıdır.

Anahtar Kelimeler
Arjantin halk masalları, yerel kültür, kültürlerarasılık, kültürleşme, masal ve kültür

Abstract
The history of Argentina as an independent nation began in 1816, although its foundation by the Hispanic conquerors took place in the XVIth. Century. This multicultural Latin American nation, located in the very south of the world, combines ancient vernacular indigenous roots with European cultural heritage, which arrived for the first time with the Hispanic conquest. The first foundation of Buenos Aires, capital of Argentina, by the Spanish conqueror Pedro de Mendoza Argentina, took place in 1536. Nevertheless, indigenous people have been living in the Argentinean territory since ancient times. When the Spanish conquerors settled down in the country, they also bought African slaves, who obtained their freedom in 1813. Since the late XIXth, Century, Argentina received new waves of European migration, mainly from Spain and Italy, but also from Asia, Africa and from other South American countries. All this blend of cultures contributed to trace a multiethnical profile of Argentina, mirrored in folk narrative texts and collections. Animal tales are highly relevant expressions of Argentinian folk narrative, since they reflect such blend of indigenous and European cultures.

Keywords
Argentina folk tales, local culture, interculturality, acculturation, fairy tale and culture