Harold Pinter’ın Oda Oyununda İç / Dış Dualizmi ve Hakikat
(The Dualism of inside and outside and the Truth in Harold Pinter’s The Room )

Yazar : Elif Derya Şenduran    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 1099-1121
1878    1105


Özet
Çalışmamın amacı, Harold Pinter’ın Oda oyununda, Lacanın topolojik figürü torusun yörüngesindeki iç ve dış kavramlarını incelemektir. Oyunda, Rose’un psikolojik olarak hissettiği yoksunluğunu, mutfak musluğu tiyatrosunun sah-ne donatıları, karakterlerin sürekli tekrar eden hareketleri, ayrıca kendi yoksun-luklarını gizleyen logos merkezci konuşmaları, davetsiz misafirlerin Rose ve Bert’i rahatsız etmeleriyle sorunsallaşır. Oyunda, metinlerarasılık ve efsaneye dayalı düşünce çerçevesinde, Rose’un asıl kimliği ortaya çıkar ve iç/dış arasın-daki sınırlar birden belirsizleşir. Torusun yörüngesi, siyahi kör Riley’nin Ro-se’a olan mesajında saklı hakikatle, Rose’un odanın merkezine inşa ettiği kim-liğini alt üst eder. Riley’nin odanın içinde Rose’a verdiği mesaj ile dışarıdan gelen hakikat, Bert ile odada yıkıcı bir enerji oluşturur. Çalışmam aynı zaman-da, madun ve hegemonya kavramlarına değinerek odanın korunaklı mikro-kozmik yapısının dışarıdaki kaotik güçlerle nasıl yıkılabileceğini gösterir. Ro-se’un ve davetsiz misafirlerin dile getirdiği metaforik öldürücü soğuk aslında; hakikatin, Rose’un odasının merkezinde açtığı, bir kara delik olan kör talihin aynadaki yansımasıdır. Oda oyununda iç dış ayırımı, karakterler için ontolojik ve epistemolojik açıdan sorunsallaşarak, yaşam tarzlarını varlıklarını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: Harold Pinter, Oda, iç/dış, torus, hakikat

Abstract
My study aims to explore the cross binaries of inside and outside considering the trajectory of the Lacanian topological figure, torus, in Harold Pinter’s The Room. The intrusion of uninvited visitors problematizes Rose’s logocentric speech that hides her lack behind continuous movements around stage props of kitchen sink drama repeating itself all the time in the play. The intertextu-ality in the play reveals the truth about Rose’s originary identity within myth-opoeic thought, blurring the boundaries between inside and outside. The tra-jectory of torus elucidates energy that situates outside to the centre of the subject and the room, examined in Badiou’s notion of truth, hidden in black, blind Riley’s message to Rose. The study also draws on the notions of subal-tern and the hegemony to broaden the framework of analysis, concluding that the murderous cold of the outside is right at the centre of Rose’s room like a black hole that reflects the blind fortune supported by the chaotic forces in the play. In the play, the duality of inside and outside has been problematized epistemologically and ontologically for the character, so this situation affects the lives and ontic status of the characters.

Keywords
Keywords: Harold Pinter, The Room, inside/outside, torus, truth