The Values of Local Wisdom in Lampung Folklore: A Piil Pesenggiri Perspective
(Lampung Folklorunda Yerel Bilgeliğin Değerleri: Bir Piil Pesenggiri Perspektifi )

Yazar : Bambang Riadi    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 114
Sayfa : 587-596
    


Özet
Bu çalışma, Piil Pesenggiri'nin yerel bilgeliğini içeren Lampung folkloru “Si Anak Emas Radin Jambat”ın değerlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Piil Pesenggiri, Lampung halkı için sosyal bir ilke veya yaşam biçimi olarak hizmet eden bir standart veya değerdir. Nitel betimsel bir araştırma metodolojisi kullanılarak Piil Pesenggiri'nin değerlerine ilişkin veriler, kelimeler, kelime öbekleri, cümleler ve paragraflar şeklinde sık sık okuma ve not alma yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler metin analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, bejuluk beadek, nemui nyimah, nengah nyappor ve sakai sambayan'ın incelenen folklorda yer alan Piil Pesenggiri değerleri olduğunu göstermektedir. Bu değerler, Lampung insanlarının nerede olurlarsa olsunlar nasıl düşündüklerinin, konuştuklarının ve davrandıklarının temelini oluşturur. Başka bir deyişle, Lampung halkı Piil Pesenggiri aracılığıyla kişiliğini gösterir ve gerçek Lampung olarak tanımlanır. Bu bulgular ışığında, gelecekteki araştırmalar için çıkarımlar ve öneriler de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
folklor, yerel bilgelik, Piil Pesenggiri, Lampung

Abstract
This study aims to investigate the values of the Lampung folklore “Si Anak Emas Radin Jambat,” which contains the local wisdom of Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri is a standard or value that serves as a social tenet or way of life for the people of Lampung. Using a qualitative descriptive research methodology, the data about the values of Piil Pesenggiri were collected through frequent reading and note-taking in the forms of words, phrases, sentences, and paragraphs. The collected data were analyzed using a textual analysis. The study's findings indicate that bejuluk beadek, nemui nyimah, nengah nyappor, and sakai sambayan are the Piil Pesenggiri values that are present in the folklore under investigation. These values serve as the foundation for how Lampung people think, speak, and behave wherever they are. In other words, the people of Lampung demonstrate their personality and identify as genuine Lampung through Piil Pesenggiri. In light of these findings, implications and suggestions for future research are also included.

Keywords
folklore, local wisdom, Piil Pesenggiri, Lampung